ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Spory operátorov s regulátorom sa vyostrujú

Hospodárske noviny | 13.01.2003

Podľa konkurentov monopolu si telekomunikačný úrad neplní svoju funkciu

Spory medzi regulátorom telekomunikačného trhu, ktorým je Telekomunikačný úrad SR, a Asociáciou telekomunikačných operátorov (ATO) sa vyostrili. Najnovšiu výmenu názorov spôsobili licencie na verejnú telefónnu službu - v súčasnosti najviac diskutovaná problematika v tomto biznise. Predseda úradu Milan Luknár reagoval vo štvrtok otvoreným listom na otvorený list predsedu ATO Vladimíra Ondroviča. Oba listy smerovali k predsedovi parlamentu SR Pavlovi Hrušovskému.
ATO vo svojom liste vyčíta úradu neskoré vyhlásenie výzvy na licenčné konanie na verejnú telefónnu službu a oneskorené vydanie licencií. To podľa operátorov spôsobilo, že ešte koncom roka, pár dní pred ohláseným štartom voľnej súťaže, nemali právoplatné licencie a dohodnuté zmluvy o prepojení so Slovenskými telekomunikáciami (ST). To spôsobilo, že operátori nemajú časový priestor na rokovanie s dominantným prevádzkovateľom. Tým bolo znemožnené poskytovanie hlasovej telefónnej služby na pevnej sieti inými operátormi už od januára tohto roka. Spory medzi konkurentmi dominantného operátora a regulátorom trhu sa viedli tiež pre neskoré vyhlásenie subjektov s významným postavením na trhu. Tým sa zabránilo účinnej regulácii. Neregulovanie cien internetu a nedostatočná ingerencia do zavádzania služieb ADSL zabrzdili tento proces," povedal pre HN Vladimír Ondrovič. Nevyhlásením výberového konania na udelenie licencií na frekvencie v pásme 3,5 GHz (bezdrôtová technológia FWA) sa podľa neho nevytvorili predpoklady na budovanie miestnych sietí alternatívnou formou. Tento stav jednoznačne nahráva dosiaľ dominantnému prevádzkovateľovi, ST," tvrdí ATO.

Podľa úradu zákon o telekomunikáciách nešpecifikuje presný termín vydania licencií, takže nejde o oneskorenie. Podľa M. Luknára sú ceny telekomunikačných služieb poskytovaných ST regulované v súlade s rozhodnutím úradu, ktorého prijatie bolo podmienkou privatizácie ST. Regulovaný je kôš služieb" súvisiaci s telefónnou službou. Na regulovanie cien internetu a ADSL je potrebné, aby ST viedli oddelené účtovníctvo. To sú povinné robiť od januára tohto roka.

Podľa hovorcu predsedu parlamentu Michala Dytterta zvolila ATO nelegitímny postup, pretože správnym adresátom na odvolanie predsedu úradu je vláda. Ak aj ATO nechcela odvolať predsedu úradu, i tak hocijaký postup smerom k tomuto nezávislému úradu, akým je regulátor trhu, od predsedu parlamentu by bol v rozpore so zákonom," povedal pre HN M. Dyttert. Podľa neho akejkoľvek zmene na úrade musí predchádzať iniciatíva vlády alebo poslancov.

Chronológia sporov ATO a TÚ SR

  • 5. 2. 2002 - číselný plán bol zverejnený až v novembri
  • 22. 4. 2002 - spor o ADSL nezverejnené podmienky na spustenie, stopnuté PMÚ SR
  • 7. 5. 2002 - metodika určenia nákladov doteraz nie je určená, TÚ SR na nej spolupracuje s ST
  • 12. 6. 2002 - Dial Telecom boli jej pridelené čísla, nebolo to ale právne záväzné
  • 12. 12. 2002 - kritika predsedu TÚ SR zo strany ATO otvorený list predsedovi NR SR
  • 9. 1. 2003 - reakcia predsedu TÚ SR na kritiku predseda NR SR nebude riešiť ani jeden list

zdroj: HN

Späť | Domov