ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Schuster vrátil aj telekomunikačný zákon

SME | 13.06.2003

Prezident Rudolf Schuster vrátil novelu telekomunikačného zákona parlamentu. Po novelizácii by si paragrafy zákona podľa neho v dvoch prípadoch protirečili a výhrady má aj k tomu, aby štát znášal náklady na odpočúvanie podozrivých osôb. Liberalizácia telekomunikačného trhu sa jeho rozhodnutím odsúva.

Najzávažnejším dôvodom vrátenia novely je podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča práve zmena povinností operátorov pri odpočúvaní. Doteraz museli znášať celé náklady na odpočúvanie, podľa novely ich bude sčasti platiť štát.

Schuster v správe parlamentu píše, že deficit štátneho rozpočtu sa tak zvýši o niekoľko desiatok miliónov korún ročne, s čím nesúhlasí.

"Doteraz museli operátori znášať všetky náklady spojené s odpočúvaním, hoci ich povinnosťou je len poskytnúť rozhranie," povedal hovorca Orange Peter Tóth. "Právna úprava je podľa niektorých názorov v rozpore s ústavou, pretože zákon operátorom prikazuje znášať náklady na niečo, čo sami nevykonávajú," tvrdí.

Mobilný operátor Eurotel sa k problému vyjadrí až po právnej analýze.

Na stranu prezidenta sa v otázke odpočúvania postavil hovorca Slovenských telekomunikácií Radoslav Bielka. "Rezorty (ktoré, môžu odpočúvať) by museli vynaložiť značné investície," povedal. Nechcel sa vyjadrovať k tomu, prečo spoločnosti, kde má väčšinu súkromná firma Deutsche Telekom, neprekáža, že prispieva štátu na odpočúvanie. Podľa telekomunikácií prezident využil svoje ústavné právo, o vrátení novely sa firma dozvedela z médií.

Pokiaľ ide o nesúlady v zákone, prvým je podľa prezidenta pokuta do milióna korún pre prevádzkovateľa, ak nezverejnení podmienky na poskytnutie univerzálnej hlasovej služby. Tie však zverejňuje aj Telekomunikačný úrad.

Ďalším problémom je ponuka na prepojenie medzi operátormi. Podmienkou je prenositeľnosť čísla pri zmene operátora - novela ju prikazuje ihneď po nadobudnutí svojej účinnosti (ešte v tomto roku), ale zákon v ďalšej časti ju predpisuje až od januára 2005.

Oba dôvody vrátenia novely považuje Ondrovič za nepodložené.

Späť | Domov