ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu

Rádio Slovensko | 10.06.2003

Podpora informatizácie a internetu bola prioritou predošlej vlády a je aj v programovom vyhlásení súčasnej. Okrem verbálnej podpory a účasti na projekte I-Slovakia sa však v tejto oblasti zo strany vládneho kabinetu nič nedeje. Tvrdia zástupcovia profesijných organizácií. Sú presvedčení, že rozvoju internetu by pomohli napr. daňové úľavy napr. pri nákupe počítačov či na poskytovanie internetových služieb. Súčasný návrh na zvýšenie DPH tomu však skôr odporuje. Téme sa venuje Marián Jánošík.

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič si myslí, že vláda by mohla urobiť pre rozvoj informačnej spoločnosti oveľa viac.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Slovensko pristúpilo k projektu Europe Plus, kde sa zaviazalo, že bude vytvárať podmienky na internetizáciu škôl, že bude vytvárať podmienky na znižovanie cien internetu a vlastne podporovať vzdelanostnú úroveň obyvateľstva v tomto smere. Ale myslím si, že až na niektoré projekty Infovek napríklad, sa v princípe nič nedeje."

Podľa šéfa ATO je dôležité vytvoriť aj kvalitnejší obsah internetu.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Pokiaľ človek nevidí nejaké uplatnenie alebo využitie toho internetu v domácnosti, tak si ten počítať jednoducho nekúpi. Keby mal možnosť napr. komunikovať s rôznymi orgánmi štátnej správy, vypĺňať tlačivá a posielať rôzne daňové priznania atď. cestou internetu, tak si myslím, že veľmi rýchlo by zvážil, že či sa mu oplatí ten počítač kúpiť alebo neoplatí."

Viceprezident Slovenských telekomunikácií Ján Kondáš zasa poukazuje predovšetkým na cenovú nedostupnosť nákupu hardwaru pre široké vrstvy obyvateľstva.

Ján Kondáš, viceprezident ST, Bratislava: "Táto skutočnosť je neustále potvrdzovaná všetkými prieskumami, ktoré vykonávame nielen my, ale aj ostatní telekomunikační operátori. Po vzore ostatných krajín by bolo možné aj na Slovensku možno nejako k tomu pristúpiť, aby napr. v prípade kúpy počítača fyzickou osobou by sa cena tohto počítača odpočítala od daňového základu."

Ján Kondáš spomenul aj príklady susedného Maďarska, kde vláda priamo dotuje volania do internetu v prepočte asi 600 mil. korún ročne. U nás plánujú zvýšiť DPH na 19%, čo sa podľa šéfa ATO Vladimíra Ondroviča prejaví aj na vyšších cenách internetu.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Dnes je to 14%, bude to 19%, takže ceny určite z tohto dôvodu pôjdu hore."

Reaguje Peter Papánek, hovorca ministra financií SR, Bratislava: "Koncepcia daňovej reformy pripravila určité zmeny, zrušila všetky výnimky, všetky mimoriadne sadzby, nakoľko sú neefektívne. Z nášho uhla pohľadu je oveľa efektívnejšie a spravodlivejšie robiť určité strategické kroky vlády formou priamych podpôr, priamych platieb ako určitých daňových zvýhodnení, ktoré prinášajú komplikovanosť potom do celého systému."

Čiastku štátnej dotácie a či vôbec do oblasti internetových služieb však Peter Papánek nevedel konkretizovať. K návrhu na zvýhodnenie nákupu počítačovej techniky formou možnosti odpočítania z daňového základu, hovorca ministra financií povedal:

Peter Papánek, hovorca ministra financií SR, Bratislava: "V súčasnosti tiež fyzické osoby treba pripomenúť, nemôžu počítať takéto predmety alebo činnosti, čiže vytváranie nových výnimiek by takisto nebolo efektívne. Na druhej strane však treba pripomenúť, že sa zvýšila odpočítateľná položka z 36 na 80 830 korún, čo je výrazná pomoc pre všetkých daňovníkov."

Na strane tretej zasa zvýšia spotrebné dane a spomínanú daň z pridanej hodnoty. Na otázku, ako sa to prejaví na cenách internetu však odpovie až čas.

Späť | Domov