ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu

Rádio Slovensko | 06.06.2003

Parlamentom schválená novela Telekomunikačného zákona je v súčasnosti u prezidenta Rudolfa Schustera. Ak ju podpíše, začne platiť od 1. júla. Alternatívny komunikačný operátori by novelu privítali. Slovenské telekomunikácie sa toho naopak, obávajú. Argumentujú aj tým, že pred vstupom do EÚ, teda do 1. mája budúceho roka, bude treba prijať komplexný zákon o elektronických komunikáciách a novela je na taký krátky čas zbytočná. Téme sa venuje Marián Jánošík.

Slovenské telekomunikácie a aj Asociácia telekomunikačných operátorov sa zhodujú na tom, že posilniť právomoci regulátora, teda Telekomunikačného úradu je potrebné. V ďalších ustanoveniach novely sa však rozchádzajú. Podľa viceprezidenta ST Jána Kondáša, sú niektoré často novely dokonca nevykonateľné. Konkrétne spomenul 60-dňovú lehotu na uvoľnenie miestnych vedení.

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií, Bratislava: "Táto lehota je nesplniteľná kvôli tomu, že ST musia vykonať celý rad technických krokov, právnych krokov, aby boli schopné fyzicky ponúknuť miestne vedenia na celom teritóriu Slovenska všetkým operátorom, pokiaľ o to požiadajú. V žiadnom štáte na svete žiadny operátor nebol donútení v takom krátkom časovom limite pripraviť referenčnú ponuku uvoľnenia miestnych vedení ako aj následne fyzicky ponúknuť miestne vedenia."

Ján Kondáš vidí problém aj v stanovení výšky pokuty až do 50 mil. korún.

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií, Bratislava: "Akonáhle by vlastne parlament prijal zákon alebo novelu, ktorá nie je vykonateľná, tým pádom je aj veľmi sporné, či výška pokuty vykonateľnosť nejakým spôsobom umožní. V žiadnom prípade nie a práve preto myslíme si, že takáto vysoká pokuta je nesmerným spôsobom kontroverzná."

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič pre rádiožurnál povedal, že ak budú vidieť snahu ST splniť požiadavku na uvoľnenie miestnych vedení, nebudú žiadať regulátora o udelenie pokuty.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "V prípade, že to bude mať iný postup a že sa budú znova robiť obštrukcie, tak samozrejme, že budeme sa snažiť o to, aby sa toto právo využilo."

Vladimír Ondrovič očakáva, že prijatie novely zvýši konkurenciu, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na zlepšení kvality služieb a zrejme aj na cenách. Viceprezident ST Ján Kondáš má však trochu iný názor:

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekomunikácií, Bratislava: "Je naivné predpokladať, že umožnenie vlastne vstupu ostatným operátorom vo veľmi krátkom čase prinesie celoplošné zníženie ceny telekomunikačných služieb, aj práve preto, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde sú výšky cien za telekomunikačné služby jedny z najnižších vôbec na svete."

Späť | Domov