ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Osud telekomunikačnej novely má opäť v rukách prezident

Trend | 29.05.2003

Diskusie okolo novej právnej normy sa koncentrujú na uvoľnenie miestnych vedení

Alternatívni telekomunikační operátori sú od minulého týždňa opäť na dosah tomu, aby liberalizácia trhu pokračovala podľa ich predstáv. Poslanci Národnej rady SR totiž schválili návrh novely zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, ktorá rozširuje kompetencie Telekomunikačného úradu (TÚ) SR ako regulátora trhu a zavádza nové povinnosti pre významných hráčov. Podľa jedného z ustanovení novej právnej normy musí dominantný operátor - Slovenské telekomunikácie (ST), a.s., Bratislava - na požiadanie a za nákladové ceny svojim konkurentom prenajať linky vedúce z ústrední ku koncovým zákazníkom. Za porušenie tejto povinnosti hrozí sankcia 50 miliónov korún. Pokiaľ novelu podpíše prezident SR Rudolf Schuster, začne platiť od 1. júla tohto roka.

Európske nariadenie

Uvoľnenie miestnych vedení je najkontroverznejšou časťou novely telekomunikačného zákona. Alternatívni operátori v ňom vidia možnosť, ako sa dostať k zákazníkom, pri ktorých je neefektívne vybudovanie vlastných prístupových sietí alebo prenájom na komerčnej báze. Otvorenie sietí dominantných operátorov je tiež nariadením Európskej komisie, ktorá si od neho sľubuje podporu konkurencie a rýchlejší rozvoj informačnej spoločnosti. Na druhej strane ST tvrdia, že konkurencia využije uvoľnenie miestnych vedení len na získanie atraktívnych firemných klientov. Pre ostatných zákazníkov sa povinnosť prenajímať koncové vedenia prejaví najmä vo vyšších poplatkoch za využitie linky z dôvodu rýchlejšieho vyrovnávania cien s nákladmi (rebalancing). Okrem toho ST považujú novelou stanovenú 60-dňovú lehotu na vypracovanie referenčnej ponuky za príliš krátku.

Druhý pokus

Zákon o telekomunikáciách sa zákonodarcovia takmer identickým spôsobom pokúsili novelizovať aj na sklonku minulého funkčného obdobia. Neúspešne. Poslanci síce návrh novely odklepli, prezidentovi sa však nepozdávali vysoké peňažné sankcie a zákon vrátil do parlamentu, kde už na opätovné schválenie nenašiel dostatočnú podporu. Na prezidenta sa zraky prívržencov aj odporcov novely budú upierať aj teraz. Zástancovia, ktorých reprezentuje najmä Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO), ho budú presviedčať, aby zákon podpísal. Odporcovia, de facto ST, budú naopak naliehať, aby tak neurobil. "Budeme vysvetľovať, prečo nie je možné splniť podmienku sprístupnenia miestnych vedení v definovanej lehote," spresňuje viceprezident ST pre komunikáciu Ján Kondáš. Aktuálna novela obsahuje všetky prvky, voči ktorým prezident namietal aj v uplynulom roku. Predseda ATO Vladimír Ondrovič si to uvedomuje, zároveň však dodáva, že oproti vlaňajšku sa zmenila celková situácia. Argumentuje, že Slovensko neplní program eEurope Plus, ku ktorému sa zaviazalo a ktorý obsahuje aj uvoľnenie miestnych vedení.

ATO: Dôležité je začať

ST sa v prvej reakcii na schválenie novely v parlamente zamerali na fakt, že referenčná ponuka je príliš zložitý dokument na to, aby ju bolo možné pripraviť za dva mesiace. Argumentovali, že okrem vypracovania technických náležitostí a obchodných podmienok musia definovať a implementovať procesy a procedúry, ktoré ochránia integritu a bezpečnosť telekomunikačnej siete. Dominantný operátor tvrdí, že ani s pomocou skúseností väčšinového akcionára, spoločnosti Deutsche Telekom, nie je možné ponuku uvoľnenia miestnych vedení pripraviť skôr ako za šesť mesiacov. "Podstatné je, aby sa na uvoľnení začalo pracovať," myslí si V. Ondrovič a dodáva: "Keď to bude o pol roka, tak to bude o pol roka." Predseda ATO zdôrazňuje, že zmyslom novely nie je len uvoľnenie miestnych vedení. Nová právna forma tiež umožňuje TÚ SR vstupovať do prebiehajúcich obchodných rokovaní operátorov - podľa platnej legislatívy môže reagovať až na uzavretú zmluvu. Okrem toho rieši aj otázky prepojenia sietí, ktoré je kľúčové pre poskytovanie služby voľba operátora. Podľa V. Ondroviča sú alternatívni operátori ochotní s prípravou referenčnej ponuky pomôcť. "Pokiaľ exaktne nepoznám ich návrh, veľmi ťažko možno povedať, či by dokázali pomôcť," reaguje J. Kondáš. Ako však dodáva, "nikto z ATO zatiaľ takýto dokument nepripravoval".

ST: Radšej nový zákon

Pripraviť uvoľnenie miestnych vedení v zákonom navrhovanej lehote nie je možné ani podľa riaditeľa spoločnosti A1 Consulting, a.s., Bratislava Pavla Kukuru. Sám sa pritom nepovažuje za odporcu novely ako takej, prekážajú mu len ťažko vykonateľné ustanovenia. O uvoľnení miestnych vedení v TRENDE 21/2003 uvádza: "Nariadenie spomaľuje investície do miestnych vedení. Alternatívni operátori nebudujú siete dúfajúc, že ich lacno dostanú od dominantného operátora, a ten nemá chuť budovať miestne siete, ak ich musí na požiadanie odovzdať konkurencii." P. Kukura zároveň pripomína, že prijatím novely by Slovensko "dosť výnimočne" začalo uvoľnenie miestnych vedení uplatňovať ešte pred vstupom do Európskej únie. ST niekoľkokrát vyhlásili, že zákonodarcovia by sa mali radšej sústrediť na prípravu úplne nového zákona o elektronických komunikáciách. V súčasnosti na ňom pracuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Aj tento zákon zavádza povinnosť otvorenia sietí dominantného operátora, do platnosti by mal však vstúpiť až od 1. januára nasledujúceho roka. Predseda ATO nechce šesťmesačné prechodné obdobie nechať visieť vo vzduchu: "Za vyše pol roka môže prísť k úplnému nezáujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh a poškodeniu investorov, ktorí už vložili do komunikačnej infraštruktúry v SR nemalé prostriedky."

Späť | Domov