ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovenská tvár (tele)novely

Hospodársky denník | 22.05.2003

Neskutočne odolné, ťažko sa rozmotávajúce klbko problémov

Národná rada SR by sa dnes mala zaoberať poslaneckou novelou telekomunikačného zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Novelu raz už schválili, prezident R. Schuster ju však nepodpísal. Odborná verejnosť so záujmom sleduje jej osud, pretože proti sebe stoja dve silné lobistické skupiny. Slovenské telekomunikácie zásadne nesúhlasia s poslaneckou novelou. Tvrdia, že tento návrh vyberá z kontextu nového regulačného rámca EÚ iba určitý okruh povinností pre jedného operátora. Vyčítajú jej, že predpisuje nerovnaké postihy pre rôzne právne subjekty za rovnaké porušenie zákona. Slovenské telekomunikácie upozorňujú, že je technicky nemožné splniť 30-dňovú lehotu, ktorá začne plynúť odo dňa vyhlásenia novely, na vypracovanie Referenčnej ponuky, týkajúcej sa poskytnutia miestnych vedení ostatným operátorom.

Úplne iný názor na spomínanú novelu telekomunikačného zákona majú členovia Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO). V utorok vyzvali poslancov, aby prijatím novely telekomunikačného zákona ukončili faktický monopol v poskytovaní telekomunikačných služieb na Slovensku. Predseda ATO Vladimír Ondrovič upozornil, že súčasné znenie zákona je v rozpore s regulačným rámcom EÚ. Novela by v súlade s regulačným rámcom EÚ mala do nášho práva implementovať povinnosti pre vymedzených operátorov, ktoré súvisia s možnosťou voľby operátora prostredníctvom pevného prednastavenia. Práve tento spôsob voľby operátora by podľa ATO reálne priniesol liberalizáciu služieb pre najväčšiu skupinu užívateľov, teda pre bytové stanice a malé firmy. Jej dôležitou súčasťou je aj povinnosť uvoľniť miestne vedenia zo strany Slovenských telekomunikácií tak, ako to definuje európska legislatíva. Predseda ATO v tejto súvislosti odmietol aj výhrady o časovej nerealizovateľnosti niektorých ustanovení navrhovanej novely s tým, že firma mala na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu SR z minulého roka a tiež na základe platnej legislatívy čas sa na ne pripraviť. K uvoľneniu miestnych vedení sa navyše podľa V. Ondroviča zaviazala aj slovenská vláda. V súvislosti s cenami za prenajímanie uvoľnených miestnych vedení predstavitelia ATO zdôrazňujú potrebu prijatia kvalitného modelu vypočítavania ceny na základe nákladov na tieto vedenia. Zaktivizovať by sa podľa nich mal aj Telekomunikačný úrad SR, ktorý by mal mať okrem regulácie cien aj možnosť zasahovať do rokovaní medzi dominantným operátorom a alternatívnymi poskytovateľmi telekomunikačných služieb. ATO odmieta výhrady o neprimeranosti pokút, ktoré by po schválení novely hrozili Slovenským telekomunikáciám. Predseda ATO v tejto súvislosti zdôraznil: "Ako jasne ukázali viaceré rozhodnutia Protimonopolného úradu SR z posledných rokov, Slovenské telekomunikácie majú pri výkone svojej činnosti tendenciu nedodržiavať zákon aj vo veľmi závažných otázkach, priamo ohrozujúcich činnosť či dokonca existenciu alternatívnych operátorov. K dodržiavaniu zákona by ich mala motivovať práve nová výška pokút." Podľa V. Ondroviča v prípade neschválenia navrhovanej novely dokonca hrozí odchod zahraničných investorov prítomných u alternatívnych operátorov. Vzhľadom na to, že niektoré záväzky vyplývajúce z prístupových rokovaní mali byť splnené už do konca minulého roka, predseda ATO upozornil aj na hroziacu medzinárodnú blamáž pri odovzdávaní konečnej správy k programu eEurope+.

Jozef Kunik

Späť | Domov