ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Operátori novelu zákona podporujú

Hospodárske noviny | 21.05.2003

Po tom, ako Slovenské telekomunikácie (ST) zverejnili svoje výhrady k pripravovanej novele telekomunikačného zákona, vyzvala Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) Národnú radu SR, aby predložený návrh schválila. Podľa ATO liberalizáciu služieb pre najširší okruh používateľov, ktorými sú bytové stanice a malé podniky, prinesie práve implementácia povinnosti súvisiacej s voľbou operátora prostredníctvom pevného prednastavenia.

Práve tejto skutočnosti sa bránia ST, ktoré ako jediný operátor musia sprístupniť svoje linky na voľbu iných operátorov. Je to v súlade s legislatívou EÚ. Keďže ST budú na trhu vystupovať ako operátor s významným postavením, je regulácia nutná, aby sa predišlo zneužívaniu ich dominantnej pozície," vysvetlil predseda ATO Vladimír Ondrovič.

Na uvoľnenie miestnych vedení mali Slovenské telekomunikácie dosť času, keďže Protimonopolný úrad SR o tom rozhodol už minulý rok. Predseda ATO tak reagoval na výhrady ST, podľa ktorých je ich uvoľnenie časovo nezrealizovateľné. Uvoľniť miestne vedenia sa nepriamo zaviazala aj slovenská vláda schválením akčného plánu eEurope+.

Ďalším prínosom novely telekomunikačného zákona bude posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu. Ten bude môcť na rozdiel od súčasného stavu vstupovať priamo do rokovaní medzi ST a alternatívnymi operátormi.

ATO tiež odmieta výhrady ST o neprimeranosti pokút, ktoré by im hrozili po schválení novely. Namiesto 3 až 5 mil. Sk bude možné udeliť sankciu až do výšky 50 miliónov. V. Ondrovič je presvedčený, že výška pokút bude pôsobiť motivačne, obzvlášť v prípade ST, ktoré podľa neho majú tendenciu nedodržiavať zákon ani vo vážnych otázkach.

Späť | Domov