ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Spravodajstvo TA3

TA3 | 20.05.2003

Návrh zákona proti monopolu Slovenských telekomunikácií

Slovenský telekomunikačný trh mal byť liberalizovaný od začiatku tohto roka. Skutočná možnosť výberu operátora je však stále v nedohľadne. V parlamente postúpil do druhého čítania poslanecký návrh novely telekomunikačného zákona, ktorý má odstrániť monopol Slovenských telekomunikácií (ST).

Novela telekomunikačného zákona riešiť štyri základné oblasti. Medzi nimi posilňuje postavenie Telekomunikačného úradu, umožňuje užívateľovi voliť si službu výber operátora, alebo operátora s predvoľbou a v neposlednom rade riešiť pokuty a penále za porušovanie pravidiel liberalizovaného trhu.

Jaroslav Baška, autor návrhu zákona:"Jej úlohou je v prvom rade odstrániť tie najzávažnejšie nedostatky, ktoré súčasné znenie telekomunikačného zákona obsahuje a nemôže vlastne prebehnúť liberalizácia telekomunikačného prostredia."

Návrh novely ale rozdelil odbornú verejnosť na dva tábory - alternatívni operátori vyzývajú na jej skoré prijatie, zatiaľ monopolné ST ju považujú za nevyváženú a nevykonateľnú.

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov:"V prípade, že by táto novela schválená bola, vytvorí sa predpoklad na to, že v druhom polroku Telekomunikačný úrad SR využije svoje práva a povinnosti regulátora a vytvorí na zainteresovaných taký tlak, aby sa mohli uzatvoriť zmluvy o prepojení. Ceny reálne klesajú v ČR, v Rakúsku, v štátoch EU - ja sa pýtam, prečo by nemali klesať aj v SR?"

Ján Kondáš, Slovenské telekomunikácie:"To, že nie je vyvážený, znamená, že vytrháva z regulačného rámca isté povinnosti, ktoré sa ukladajú len pre ST a nie pre ostatných operátorov. V okolitých krajinách táto príprava preferenčnej ponuky si vyžadovala zhruba nejakých 10 - 14 mesiacov, my sme prezentovali, že naozaj nie sme v stave ju pripraviť v lehote 30 dní, ako je to obsiahnuté v novele."

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov:"Všetci zainteresovaní vedeli, že tieto podmienky a tieto služby bude treba plniť a poskytovať."

Rezortné ministerstvo v súčastnosti pripravuje nový zákon o elektronických komunikáciách. Ten by mal okrem iného riešiť aj liberalizáciu telekomunikačného prostredia. Platiť by mal od budúceho roka. Alternatívni operátori však tvrdia, že faktická liberalizácia by sa tak oddialila min. o jeden rok. Na skutočnú liberalizáciu telekomunikačného trhu si užívatelia pevných telefónnych liniek ešte počkajú. Ak sa však podarí presadiť novelu telekomunikačného zákona, alternatívni operátori sa domnievajú, že k nej dôjde omnoho skôr.

Tatiana Novotná, TA3

Späť | Domov