ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Liberalizácia iba na papieri

Hospodársky denník | 09.01.2003

Hustota telefonizácie bytov na Slovensku ročne klesá v priemere o 6 % a k 30. júnu predstavovala 63,69 %. Odborníci tvrdia, že je to dôsledok výrazného rastu počtu mobilných telefónov a vysokými poplatkami za prevádzku telefónov v bytoch. Vývoj hustoty telefonizácie bytov sa u nás môže zmeniť v tomto roku, keď by mala odštartovať liberalizácia trhu pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Licenciu zatiaľ dostalo dvanásť spoločností a žiadosť podali ďalšie tri. Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre Slovenské telekomunikácie, doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Výsledkom tohto procesu môže byť zlacnenie a skvalitnenie služieb "pevných telefónov", a tým aj možný zvrat vzhľadom na klesajúcu tendenciu pevných liniek. Telekomunikačný úrad už dostal od Slovenských telekomunikácií referenčnú ponuku prepojenia, čo je vlastne návrh zmluvy o prepojení s iným prevádzkovateľom telekomunikačnej siete. Telekomunikácie ho predložia všetkým konkurentom, ktorí budú chcieť využívať sieť Slovenských telekomunikácií, čiže linku od ústredne až do bytu zákazníkov.

Alternatívni operátori však vysielajú volanie SOS až smerom k parlamentu, konkrétne k predsedovi NR SR P. Hrušovskému, pretože podľa nich si Telekomunikačný úrad neplní regulačné úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o telekomunikáciách a "hrubou neprofesionalitou" brzdí rozvoj liberalizácie telekomunikačného trhu. Predstavitelia Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) pritom už viac mesiacov avizovali, že liberalizácia zostáva iba na papieri. Napríklad oneskorené vydanie licencií zapríčinilo, že alternatívni operátori nemajú časový priestor na rokovanie so Slovenskými telekomunikáciami o prepojení sietí a bez prepojenia sa noví operátori nedostanú k masovému telekomunikačnému trhu. Predseda ATO Vladimír Ondrovič považuje za jedno z riešení aj odvolanie predsedu Telekomunikačného úradu SR Milana Luknára, ktorý, pochopiteľne, nesúhlasí s argumentmi operátorov a tvrdí, že list obsahuje nepravdivé a zavádzajúce informácie. Referenčnú ponuku prepojenia odovzdali predstavitelia Slovenských telekomunikácií až 2. januára Telekomunikačnému úradu, čo určite nie je ústretový prístup k regulátorovi. Objektívne však treba povedať, že žiadny právny predpis v oblasti telekomunikácií záväzne neurčuje, k akému termínu majú Slovenské telekomunikácie pripraviť alebo predložiť referenčnú ponuku. Podľa viceprezidenta Slovenských telekomunikácií Jána Kondáša urobili tento krok v záujme vytvorenia nediskriminačných a transparentných podmienok pre všetkých žiadateľov.

Problém z hľadiska času spočíva v tom, že operátori majú v licencii záväzok, že po šiestich mesiacoch od získania licencie začnú poskytovať svoje služby. Môže sa však ľahko stať, že ani po pol roku sa nebudú schopní dohodnúť so Slovenskými telekomunikáciami o prepojení sietí, a tým môžu bez problémov o licenciu prísť, čím by sa mohla celá liberalizácia telekomunikačného trhu u nás, na úkor zákazníkov, nežiaduco posunúť.

Jozef Kunik

Späť | Domov