ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Noviny STV

STV | 20.05.2003

Napriek tomu , že je telekomunikačný trh liberalizovaný od 1. januára tohto roku , stále nemôžeme využívať služby iných operátorov. V súčasnosti platný telekomunikačný zákon má viaceré nedostatky. Vyriešiť ich má jeho zmena. Slovenské telekomunikácie však tvrdia, že v tejto chvíli nie sú schopní splniť všetky podmienky navrhovanej novely. Môžu tak urobiť až začiatkom budúceho roka.

Navrhovaná novela telekomunikačného zákona má okrem iného uvoľniť prístup k miestnym vedeniam pre ostatných operátorov , posilniť kompetencie Telekomunikačného úradu a zvýšiť pokuty za nedodržanie zákona.

Jaroslav Baška, poslanec NR SR(Smer): "Liberalizácia telekomunikačného prostredia na Slovensku úplná mala byť od 1. januára 2003 a dnes máme máj 2003 a liberalizácia vôbec na Slovensku nie je."

Chýbajúca legislatíva v oblasti telekomunikácií môže spôsobiť stratu záujmu zahraničných investorov, ktorí chceli investovať do telekomunikačnej infraštruktúry.

Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií , a.s: "Predkladaná novela sama o sebe z ..... hľadiska obsahuje veľmi dôležité a veľmi zaujímavé zmeny, len bohužiaľ tie zmeny sa za daných podmienok na trhu nedajú realizovať."

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Všetci zainteresovaní vedeli , že tieto podmienky a tieto služby bude treba plniť a poskytovať."

Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií , a.s: "My nebudeme sa pripravovať na veci, ktoré sú známe z nejakého ústneho podania a investovať naozaj miliardy do toho ,aby sme sa pripravili na podmienky , ktoré nepoznáme."

Ku skutočnej liberalizácii telekomunikačného trhu, ktorá nám umožní výber operátora, dôjde najskôr v druhom polroku tohto roka za predpokladu, že novela zákona prejde legislatívnym procesom. V prípade jej neschválenia sa tak stane až po našom vstupe do Európskej únie.

Späť | Domov