ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Novela s krátkou platnosťou?

Hospodársky denník | 20.05.2003

Ako sa dajú zdramatizovať aj celkom jasné pravidlá

Za vyše pol roka, ktorý zostáva do deklarovaného prijatia zákona o elektronických komunikáciách, môže prísť k absolútnej strate záujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh a poškodeniu investorov, ktorí už vložili nemalé prostriedky do telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Aspoň tak to tvrdí predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič. Podľa neho "súčasný stav na telekomunikačnom trhu za viac ako štyri mesiace od skončenia monopolu Slovenských telekomunikácií dáva za pravdu vyhláseniam ATO, v ktorých upozorňovala na nedostatočnú pripravenosť slovenskej legislatívy na liberalizáciu telekomunikačného prostredia a potrebu prijať novelu zákona o telekomunikáciách." Aj podľa skorších vyjadrení ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií je prijatie novely telekomunikačného zákona potrebné, aby sa zvýšilo tempo liberalizácie hlasovej služby. Neprijatie minuloročnej novely zákona o telekomunikáciach značne pribrzdilo ambície sektora prehĺbiť nastupujúcu úplnú liberalizáciu. Uvádza sa to vo vyhodnotení telekomunikačnej politiky SR v rokoch 2000 až 2002, ktoré na rokovanie vlády predložil minister Pavol Prokopovič. Nepochopiteľné sú preto posledné vyjadrenia predstaviteľov ministerstva, podľa ktorých nemá zmysel schvaľovať novelu telekomunikačného zákona. Snažia sa vytvoriť dojem, že úprava by mala byť krátkodobá. Návrh novely však len vnáša do zákona podmienky upravované regulačným rámcom Európskej únie. Podľa štátneho tajomníka MDPT SR Branislava Opaterného je zakomponovanie uvoľnenia miestnych vedení do poslaneckej novely nesystémovým krokom. "Rezort pripravuje nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý túto problematiku upravuje iným spôsobom." Návrh novely však vychádza z regulačného rámca pre uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu, ktorý dňa 18. decembra 2000 vydal Európsky parlament a Rada Európskej komisie ako nariadenie pod číslom 2887/2000 a Európska komisia ho zaradila medzi štandardné požiadavky na asociované krajiny v rámci negociačných rokovaní v kapitole Telekomunikácie a informačné technológie.

Späť | Domov