ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ATO varuje pred stratou záujmu zahraničných investorov

SITA | 14.05.2003

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Za vyše pol roka, ktorý zostáva do deklarovaného prijatia zákona o elektronických komunikáciách, môže dôjsť k absolútnej strate záujmu zahraničných investorov o slovenský telekomunikačný trh a poškodeniu investorov, ktorí už vložili do komunikačnej infraštruktúry na Slovensku nemalé prostriedky. Uvádza sa to v stanovisku Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) k novele telekomunikačného zákona, ktoré agentúre SITA poskytol predseda asociácie Vladimír Ondrovič.

Návrh novely podľa ATO vnáša do zákona podmienky upravované regulačným rámcom Európskej únie (EÚ), ktoré sú už dlhodobo platné vo väčšine členských i pristupujúcich krajín EÚ. To sa týka napríklad aj minulotýždňového vyjadrenia štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Branislava Opaterného, podľa ktorého je zakomponovanie uvoľnenia miestnych vedení do poslaneckej novely nesystémovým krokom. Nový zákon o elektronických komunikáciách, na ktorého prípravu sa ministerstvo odvoláva, totiž nemôže túto problematiku upravovať iným spôsobom, iba v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady. Asociácia preto považuje vyjadrenia predstaviteľov MDPT, podľa ktorých nemá zmysel schvaľovať novelu s poukázaním na krátkodobosť takéhoto riešenia, za nepochopiteľné.

"Súčasný stav na telekomunikačnom trhu za viac ako štyri mesiace od skončenia monopolu Slovenských telekomunikácií dáva za pravdu vyhláseniam ATO, v ktorých upozorňovala na nedostatočnú pripravenosť slovenskej legislatívy na liberalizáciu telekomunikačného prostredia a potrebu prijať novelu zákona o telekomunikáciách," uvádza sa ďalej v stanovisku asociácie. ATO sa odvoláva aj na skoršie vyjadrenia predstaviteľov MDPT, podľa ktorých "prijatie novely telekomunikačného zákona je potrebné, aby sa zvýšilo tempo liberalizácie hlasovej služby".

Novela, ktorú do parlamentu predložili poslanci Herman Arvay (KSS), Jaroslav Baška (Smer), Ján Jasovský (HZDS-ĽS) a Peter Miššík (SDKÚ) je takmer totožná s návrhom pôvodnej novely telekomunikačného zákona z predchádzajúceho volebného obdobia. Tento právny predpis však parlament vlani neschválil po jeho vrátení prezidentom. Novela zakotvuje okrem uvoľnenia prístupu k miestnym vedeniam aj posilnenie právomocí telekomunikačného úradu.

Späť | Domov