ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slabá komunikácia zdržiava liberalizáciu

Hospodárske noviny | 08.01.2003

Slovenské telekomunikácie (ST) predložili 2. januára Telekomunikačnému úradu SR návrh cien za prepojenie a takzvanú Referenčnú ponuku prepojenia, ktorá bude základom na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby. Referenčná ponuka je základom pre rokovania o prepojení sietí s novými operátormi. Predloženie tejto zmluvy ST neukladá žiadny právny predpis. Tento krok vykonali podľa svojich slov v záujme vytvorenia nediskriminačných a transparentných podmienok. ST pritom zjavne opakujú svoje kroky, ktoré robili pri neúspešnom pokuse zavedenia ADSL. Komunikácia totiž viazne.

Riaditeľ produktového a marketingového oddelenia spoločnosti Nextra Bratislava, Juraj Ďurov, vyhlásil, že ST napriek proklamovanej spolupráci s operátormi s ich firmou doteraz o veci nekomunikovali. Ani jeden e-mail, ani jedno stretnutie medzi ST a Nextra sa doteraz neuskutočnilo." Vyhlásenie J. Ďurova potvrdil aj predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Vladimír Ondrovič. Podľa neho ST pri predkladaní ponuky ATO jednoducho obišli: ST ponuku označilo za obchodné tajomstvo, preto ATO ponuku ani ceny nevidela a ani neuvidí. Takéto správanie určite rozšírenie konkurencie oneskorí. Držitelia licencie majú povinnosť spustiť služby do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1. januára." Podľa jeho slov niektoré spoločnosti podali voči prideleným licenciám rozklad, práve z dôvodu množstva nejasností, ostatné však nechcú ďalej preťahovať celý proces. V. Ondroviča udivuje spolupráca medzi Telekomunikačným úradom SR a ST na návrhu oddeleného účtovníctva ST, ktorý úrad neprijal. Telekomunikačný úrad je regulátor trhu, a nie spolupracovník dominantného operátora. Ak však chcú spolupracovať, mali by prizvať aj ostatných operátorov." Tesne pred redakčnou uzávierkou sme získali informáciu od operátora eTel Slovensko o tom, že ST pripravujú v súvislosti s referenčnou ponukou stretnutie.

V Česku začala ako prvá poskytovať službu pevnej voľby operátora už včera spoločnosť Aliatel. Tá sa tak stala prvým konkurentom pre monopol, pričom pred podpísaním zmluvy by mala byť aj spoločnosť Contactel. Dominantný operátor zároveň rokuje so spoločnosťami Aliatel, Contactel, GTS Czech On Line a český eTel o podmienkach služby prenositeľnosti čísla. Alternatívni operátori si po zavedení tejto služby budú môcť od dominantného operátora prenajímať telefónne vedenie priamo až k prístroju zákazníka.

Zoznam uchádzačov o licenciu VTS k 7. 1. 2003

 • BT Slovakia, s.r.o.
 • Energotel, a.s.
 • GlobalTel Slovakia, s.r.o.*
 • ŽSR
 • BENTEL, s.r.o.*
 • Via PVT, a.s.
 • U.S. Steel Košice, s.r.o.**
 • NEXTRA, s.r.o.
 • M.B.C., s.r.o.
 • Dial Telecom, a.s.
 • eTel, s.r.o.
 • ConnSpec Telekom, s.r.o.
 • GTS Slovakia s.r.o.
 • Aliatel Slovakia, s.r.o.
 • PosTel, a.s.

* licencia neudelená
** licencia neudelená, regionálny poskytovateľ služby
zdroj: TÚ SR

Späť | Domov