ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Žurnál Rádia Twist

Rádio Twist | 21.04.2003

A o novom zákone ešte raz. Subjektov na telekomunikačnom trhu by sa na základe nového Zákona o elektronických komunikáciách malo podnikať ľahšie. Zatiaľ je na svete len jeho pracovná verzia z dielne Ministerstva dopravy. Odborníci už teraz hovoria, že to, čo poslanci v minulom volebnom období neprijatím novely Telekomunikačného zákona pokazili, môžu prijatím novej vládnej normy napraviť.

V súlade s legislatívou EÚ totiž ruší udeľovanie licencií a nahrádza ho vydávaním všeobecných povolení. Tým sa pre záujemcov o poskytovanie telekomunikačných služieb všetko zjednoduší. Telekomunikačný úrad ako jediný regulačný orgán podľa šéfa Sekcie pošty a telekomunikácií MD Viliama Podhorského, len určí podmienky, za akých je možné robiť ten ktorý biznis a ostatné je na operátoroch.

Viliam Podhorský, riaditeľ Sekcie pošty a telekomunikácií MD SR, Bratislava: "Samozrejme, TÚ bude mať možnosti skontrolovať, či podmienky príslušný operátor splnil. Pokiaľ nie, tak vlastne bude mu pozastavená možnosť poskytovať túto telekomunikačnú službu."

Asociácia telekomunikačných operátorov túto zmenu víta. Hovorí

Vladimír Ondrovič, riaditeľ Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Každý subjekt, ktorý je schopný podnikať v oblasti telekomunikácií, bude chcieť niektorú činnosť vykonávať, bude ju vykonávať na základe všeobecného povolenia a nebude musieť prekonávať celú tú tortúru udeľovania licencie tak, ako je tomu dnes. My podporujeme, samozrejme túto skutočnosť."

Nový zákon posilní právomoci TÚ. Bude môcť zasiahnuť do rokovaní o zmluvách medzi dominantnými a alternatívnymi operátormi na požiadanie jednej resp. druhej strany. Aj v prípade nedodržiavania korektného súťažného prostredia. Dominantní operátori budú musieť sprístupniť miesta vedenia aj konkurentom, čo sa im podľa Podhorského nebude páčiť. Ale ako hovorí, v EÚ nejde o nič neštandardné.

Viliam Podhorský, riaditeľ Sekcie pošty a telekomunikácií MD SR, Bratislava: "Tie povinnosti, ktoré sú momentálne uvedené v tom pracovnom návrhu Zákona o telekomunikáciách v súčasnosti len kopírujú povinnosti, ktoré sú dané smernicami Európskeho parlamentu a Rady."

Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť od nového roka, najneskôr však od mája budúceho roka, kedy by sa mali stať členmi EÚ.

Zuzana Tichá, žurnál Rádia Twist.

Späť | Domov