ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačný úrad podnikol ďalší krok na podporu rozvoja konkurencie na trhu telekomunikačných služieb

Rádio Slovensko | 24.07.2006

Telekomunikačný úrad podnikol ďalší krok na podporu rozvoja konkurencie na trhu telekomunikačných služieb, ktorý môže nepriamo z znížiť ceny pre zákazníkov. Úrad označil spoločnosť Slovak Telekom za podnik s významným vplyvom na trh veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov. Zároveň Telekomu uložil povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže v tejto oblasti. Zložitú terminológiu vysvetlí Marián Jánošík.

Roman Vavro z Telekomunikačného úradu potvrdil, že ich nariadenia vo vzťahu k spoločnosti Slovak Telekom zlepšia konkurenčné prostredie.

Roman Vavro, Telekomunikačný úrad: "Podniky si budú môcť poskladať okruh tak, ako im najlepšie vyhovuje, či už z technického, ale aj geografického hľadiska, alebo finančného hľadiska. V konečnom dôsledku sa to prejaví aj na službách pre koncových zákazníkov. Čiže budú im môcť napríklad priniesť nižšie ceny."

Konateľ spoločnosti e-Tel a zároveň člen predstavenstva Asociácie telekomunikačných operátorov Branislav Máčaj rozhodnutie Telekomunikačného úradu privítal.

Branislav Máčaj, konateľ spoločnosti e-Tel, člen predstavenstva Asociácie telekomunikačných operátorov: „Vzhľadom na navrhované povinnosti, ktoré boli uložené spoločnosti Slovak Telekom, t.j. povinnosť transparentnosti, nediskriminácia nákladovo orientovanej ceny a rovnako tak oddelenej evidencie predpokladáme, že by cena služby prenájmu okruhov mohla ísť nižšie a samozrejme boli by priaznivejšie aj ostatné podmienky pre poskytovanie tejto služby.“

Cena za prenájom telekomunikačných okruhov do bodu prepojenia je totiž Branislava Máčaja v súčasnosti podstatnou zložkou cenotvorby alternatívnych operátorov.

Branislav Máčaj, konateľ spoločnosti e-Tel, člen predstavenstva Asociácie telekomunikačných operátorov: "Prípadné zníženie tejto veľkoobchodnej ceny by sa mohlo priaznivo premietnuť do ceny pre konečného zákazníka."

Slovak Telekom má však podľa zákona možnosť do 15 dní podať proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu odvolanie. Využije ju?

Alena Buchláková-Vaškaninová, externá komunikácia Slovak Telekom: „Spoločnosť Slovak Telekom obdržala prvostupňové rozhodnutie Telekomunikačného úradu o veľkoobchodnom trhu číslo 6 v piatok popoludní. V tejto chvíli naša spoločnosť predmetné rozhodnutie analyzuje a po jeho preskúmaní sa rozhodne, či v zákonom stanovenej lehote voči nemu podá rozklad.“

Spä | Domov