ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Operátorom sa zdá T-Com pridrahý

Hospodárske noviny | 19.06.2006

Hoci sa T-Com odvoláva na nákladovú orientáciu, Slovanet považuje ceny aj naďalej za nekorektné.

T-Com zníži od 1. augusta ceny pre alternatívnych operátorov za prístup k účastníckemu vedeniu. Predseda Telekomunikačného úradu Milan Luknár nedávno písomne vyzval spoločnosť k tomuto kroku. "Poplatky sa dostanú na úroveň porovnateľnú s cenami napríklad v Rakúsku, Belgicku, Fínsku či Maďarsku, zatiaľ čo v Česku a Poľsku sú vyššie," povedal viceprezident pre stratégiu T-Com Pavol Kukura. Firma uvádza ako dôvod tohto kroku "vychádzanie v ústrety konkurencii a nákladovú orientáciu cien".

Nadnákladové ceny a damping

Hoci je to možné už od augusta 2005, doteraz nedošlo k sprístupneniu týchto vedení, keďže je to pre alternatívnych operátorov príliš drahé. "T-Com pokračuje v politike neúplného informovania verejnosti, tentoraz prezentuje neúmerne vysoké ceny za prenájom miestnych liniek ako nákladovo orientované, pričom sú stále štyri až päťkrát vyššie. Považujeme to len za ďalší nešikovný pokus oddialiť cenovú reguláciu v sprístupnení miestnych vedení a tým oneskoriť nástup konkurencie. Telekomunikačný úrad by mal reagovať vyžadovaním takých cien, ktoré by naozaj odrážali len náklady monopolu," povedal Miroslav Kvasnička, produktový manažér najväčšieho alternatívneho operátora Slovanetu. Ako príklad uvádza Kvasnička mesačný paušál T-Comu za 249 korún mesačne. "Cena paušálu pre klientov je stále výrazne nižšia ako tá, ktorú T-Com "ústretovo" ponúka ostatným operátorom, konkrétne 402 korún. Konkurentom v skutočnosti buď neponúka nákladovo orientované ceny, alebo na ceny vlastných paušálov uplatňuje silný cenový damping," pokračoval Kvasnička. Ako prvý alternatívny operátor v histórii nášho telekomunikačného trhu sa na infraštruktúru T-Comu napojili a hlasovú službu z pevných liniek začali poskytovať Železničné telekomunikácie. "Ako každý alternatívny operátor, aj my čakáme na uvoľnenie miestnych vedení," povedal Marek Brna zo Železničných telekomunikácií.

Malí musia platiť stovky miliónov

T-Com však nedrží trh pevných liniek vo svojich rukách len na cenách za prístup k vedeniu. Menším operátorom totiž účtuje aj poplatok za zriadenie linky. "T-Com sa podľa svojej správy k žiadnym zmenám ceny nedopočítal a to aj napriek tomu, že v tomto prípade je rozdiel ceny pre jeho klientov a navrhnutou cenou pre operátorov ešte vyšší ako pri mesačných paušáloch," dodal Kvasnička. Malí operátori by T-Comu navyše museli zaplatiť stovky miliónov aj za vybudovanie prepojovacích bodov. Telekomunikačný úrad už T-Com označil ako významného hráča na trhu pevných liniek s tým, že spoločnosť sa má šancu do zajtra odvolať. Podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča tak aj vykoná a oddiali tak vytvorenie zdravej konkurencie na tomto trhu o ďalšieho pol roka.

Účastnícke vedenie je fyzické spojenie koncového bodu siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej telefónnej sieti.

Ceny za účastnícke vedenie

Cena 2005 Cena od 1. 8. 2006
Úplný prístup 549 402
Spoločný prístup 384 308
Úplný prístup k úseku 473 316
Spoločný prístup k úseku 331 242

(Zdroj: T-Com)

T-Com zníži ceny pre alternatívnych operátorov, tým sa stále zdajú vysoké. Snímka hn/Š. Laktiš

Späť | Domov