ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

EURÓPSKA KOMISIA MÁ VÝHRADY K LIBERALIZÁCII SLOVENSKÉHO TELEKOMUNIKAČNÉHO TRHU

Rádiožurnál SRo | 20.03.2006

Branislav ZVARA, moderátor: "Štúdia Londýnskeho centra pre európske reformy, ktorú si vyžiadala Európska komisia a ktorú zverejnili dnes, totiž uvádza: Slovensko skončilo až na 22. mieste medzi štátmi únie z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky. Výhrady smerujú predovšetkým do oblasti telekomunikácií. Presnejšie sa týkajú liberalizácie telekomunikačného trhu. Viac Marián JÁNOŠÍK."

Marián JÁNOŠÍK, redaktor "Šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír ONDROVIČ vidí problém liberalizácie telekomunikačného prostredia u nás aj v závislosti regulátora, teda Telekomunikačného úradu, na rozpočtovej kapitole ministerstva."

Vladimír ONDROVIČ: "Ministerstvo dopravy je akcionárom v najväčšom operátorovi Slovak Telecom a z toho dôvodu nie je ochota, aby sa napravili všetky tie veci, ktoré nám Európska únia vyčíta."

Marián JÁNOŠÍK: "Faktom je, že Európska komisia nás za liberalizáciu telekomunikačného prostredia kritizuje dlhodobo. Podľa sekčného šéfa ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Antona SMITKU Slovensko už v tomto smere prijalo viaceré opatrenia na zlepšenie situácie. Spomenul napr. vo februári schválenú novelu zákona o elektronických komunikáciách."

Anton SMITKA: "Ktorá, okrem iného, rieši aj kritické otázky, ktoré boli adresované z Európskej komisie."

Marián JÁNOŠÍK: "V súčasnosti ešte stále nie je doriešená napr. ani otázka prenositeľnosti čísla. Aktuálna legislatíva ju totiž telekomunikačným firmám jednoznačne neprikazuje."

A. SMITKA: "Operátori prenositeľnosť nemusia zaviesť, ak je to technicky nemožné alebo neuskutočniteľné, čo európska legislatíva nepripúšťa."

Marián JÁNOŠÍK: "Podľa spomínanej novely zákona už od apríla budú všetci operátori prenositeľnosť čísla povinní zabezpečiť - dodal Anton SMITKA. Samostatnou kapitolou je problematika prepojenia sietí a uvoľnenia miestnych vedení, ktoré sú vo vlastníctve Slovak Telecomu."

A. SMITKA: "Je predpoklad, že v prvej polovici tohto roka aj táto časť segmentu bude uvoľnená a bude možnosť prístupu alternatívnym operátorom priamo k zákazníkovi."

Marián JÁNOŠÍK: "Anton SMITKA vidí optimisticky aj zavedenie úplného telefónneho zoznamu s číslami zákazníkov všetkých telekomunikačných operátorov, a tak isto možnosť vstupu tretieho mobilného operátora na náš trh."

A. SMITKA: "Tender by mohol byť v prvej polovičke tohto roka."

Späť | Domov