ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačná novela nepomôže trhu

Hospodárske noviny | 07.02.2006

Aj napriek zmenám v otázke prenositeľnosti telefónneho čísla služba nebude prístupná skôr ako v máji.

Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorú po prezidentovom vete schválil parlament, by mala pomôcť rozvoju konkurencie na Slovensku. Ide predovšetkým o trh pevných liniek, mobilov sa týkajú zmeny v podmienkach prenositeľnosti čísla od operátora k operátorovi. Napriek tomu sú predstavitelia operátorov pomerne skeptickí.

Úrad má málo odborníkov.

"Nemyslím si, že by novela slovenskému trhu výrazne pomohla," tvrdí predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Podľa neho sa síce novou právnou úpravou, ktorá má platiť od 1. apríla, posilnila pozícia Telekomunikačného úradu, nie však dostatočne. "Úrad by potreboval, aby sa zlepšilo jeho financovanie a mohol zamestnať viacerých odborníkov. Bez nich totiž vypracovanie potrebných analýz a následných rozhodnutí trvá pridlho," tvrdí Ondrovič.

Prínosom by však mohlo byť ustanovenie, podľa ktorého môže úrad pri stanovení regulovaných cien zohľadniť aj cenovú hladinu na porovnateľných konkurenčných trhoch. Napríklad, zmluvy o prepojení medzi Slovak Telecomom a alternatívnymi operátormi obsahujú ceny, ktoré sú podľa Ondroviča oproti krajinám Európskej únie dvakrát také vysoké.

Prenos čísla neurýchli.

V súčasnosti platnému zákonu Európska komisia vyčítala, že síce prikazuje operátorom zabezpečiť prenositeťnosť telefónneho čísla, ale iba vtedy, ak je to technicky možné. Hoci táto podmienka zo zákona vypadne, urýchleniu zavedenia služby to asi nepomôže. "Predpokladám, že možno v máji bude možné spustiť prenos čísla medzi mobilnými operátormi. Nasledovať budú pevné linky, tam je však situácia zložitejšia, lebo operátorov je viac," vyhlásil predseda Asociácie pre prenositeťnosť čísla Branislav Máčaj. Novela nebude mať podľa neho na činnosť asociácie vplyv, neskôr by však mala pomôcť koncovým užívateľom. Operátor totiž nebude môcť žiadnemu zo svojich klientov odmietnuť službu s tým, že v jeho prípade ju nie je možné uskutočniť.

Ani podľa Telekomunikačného úradu novela termín zavedenia prenositeľnosti čísla neovplyvní. Tvrdí však, že služba mala byť prístupná už dávnejšie. Podľa úradu povinnosť platí od 1. mája 2004, keď sa Slovensko stalo členom EÚ. Podľa hovorcu úradu Romana Vavra už začali jeho dodržiavanie kontrolovať. Ak podnikom preukážu, že si povinnosti nesplnili, hrozí im pokuta do troch miliónov korún.

- Prenositeľnosť telefónneho čísla: číslo by sa malo dať preniesť od mobilného operátora k mobilnému a od pevného k pevnému
- povinnosť prenosu čísla medzi pevnými linkami a mobilmi (a naopak) zákon nestanovuje operátori by takúto službu mohli zaviesť dobrovoľne, s tým sa však nepočíta

Späť | Domov