ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

INTERNETOVÉ TELEFONOVANIE SA STANE BEŽNOU SÚČASŤOU KOMUNIKÁCIE

Rozhlasová stanica Slovensko | 28.11.2005

Michal TVAROŽEK, moderátor: "Podľa aktuálnych výskumov má voice of IP alebo telefonovanie cez internetový protokol až 30-percentný podiel v rámci nových systémov v biznise. Internetové telefonovanie však už poznajú aj bežní užívatelia internetu. Aké sú výhody takejto formy komunikácie a či predstavuje reálnu konkurenciu klasickému telefonovaniu v pevnej sieti o tom už Marián JÁNOŠÍK."

Marián JÁNOŠÍK, redaktor: "Podľa Františka KRMENČÍKA z Kapsch Telecomu je v súčasnosti prenos hlasu po dátových sieťach cez internetový protokol výhodný predovšetkým pre firmy."

František KRMENČÍK: "Prevádzkovateľ využíva len jednu spoločnú sieť, hovoríme jej konvergovaná sieť. To znamená, nemusí spravovať dve separátne siete ako to bolo doteraz - jednu pre samotnú telefóniu a druhú pre svoje dátové zariadenia."

Marián JÁNOŠÍK: "A firma tak môže zredukovať počet zamestnancov zodpovedných za správu sietí a ďalšou výhodu - prenositeľnosť terminálov - ocenia najmä podniky s viacerými pobočkami. Dodal František KRMENČÍK."

F. KRMENČÍK: "Nemusia napr. mať samostatné pobočkové ústredne v týchto jednotlivých pracoviskách. Ich hlasová komunikácia je pre nich prakticky zadarmo. Beží po ich existujúcich sieťach."

Marián JÁNOŠÍK: "Nevýhodou voice of IP pre bežných užívateľov je zatiaľ kvalita prenosu hlasu, ktorá je limitovaná množstvom faktorov. Budúcnosť však rozhodne patrí tejto forme komunikácie - tvrdí šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír ONDROVIČ."

Vladimír ONDROVIČ: "Prinesie to trošku problémy zo začiatku, pretože tá kvalita možno nie je až na takej vysokej úrovni ako pri digitálnych klasických spojovacích systémoch, ale ten trend je jednoznačný."

Marián JÁNOŠÍK: "Vladimír ONDROVIČ predpokladá, že hlasové služby budú o pár rokov už len akýmsi bonusom v rámci širokopásmového internetu a telefonovanie takpovediac v čistej forme zostane len na mobilnej komunikácii, čo predznamenáva aj súčasná situácia na Slovensku."

V. ONDROVIČ: "Čo sa týka mobilných účastníkov, je ich vyše 4 milióny na Slovensku a na pevných sieťach je asi 1,5 milióna. Práve preto títo operátori, ktorí majú vybudované pevné siete, musia hľadať náhradu. A tou náhradou sa stáva voice of IP, a - samozrejme - že ten hlas bude súčasťou celej škály poskytovaných služieb."

Marián JÁNOŠÍK: "Naznačený trend smerom k hlasu cez internet potvrdzuje aj Michaela DOBOŠOVÁ zo Slovak Telecomu."

Michaela DOBOŠOVÁ: "Túto technológiu vníma naša spoločnosť ako posun k novým službám, ku poskytovaniu komplexnejšieho portfólia služieb zákazníkom, pretože ide o vzájomné prepojenie hlasu a internetového obsahu."

Marián JÁNOŠÍK: "Zatiaľ to však ako konkurenciu nevnímajú. Dodala Michaela DOBOŠOVÁ."

M. DOBOŠOVÁ: "O konkurencii budeme môcť hovoriť vtedy, ak aj my sprístupníme služby na základe tejto technológie. My uvedenie predpokladáme v prvej polovici budúceho roka."

Späť | Domov