ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Tretí mobilný operátor môže prísť už o rok

Pravda | 28.11.2005

BRATISLAVA - Už o rok by sa mohlo popri operátoroch Orange a T-Mobile telefonovať aj cez ďalšieho mobilného hráča. Telekomunikačný úrad totiž nedávno začal pripravovať výberové konanie na voľné frekvencie pre nového hráča na trhu vzhľadom na náhle prejavený záujem zo strany investorov.

Výzvu na predkladanie ponúk plánuje Telekomunikačný úrad podľa hovorcu Romana Vavra zverejniť v priebehu prvého polroka 2006. Predmetom výberového konania by mohli byť voľné frekvencie GSM 900 a 1 800 megahertzov a frekvencie pre siete tretej generácie UMTS. Súťaž by mala podľa doterajšej praxe na úrade trvať tri až štyri mesiace. O ďalších šesť mesiacov by už tretí operátor mohol byť podľa odhadov odborníkov technicky pripravený prenášať hovory.

"Rýchlosť budovania mobilných sietí ide ruka v ruke s peniazmi. Viem si však predstaviť, že ak by záujemca poriadne zainvestoval, do pol roka aj skôr, by mohol poskytovať služby," odhaduje Juraj Ďurov z Telenoru Networks. Nórsky Telenor bol jedným z uchádzačov o vstup na slovenský trh už v roku 1999. Súťaž však v tom čase pre nejednoznačné podmienky nepriniesla tretieho mobilného operátora, a tak ju vtedajší minister Gabriel Palacka zrušil.

Či v súčasnosti ďalší mobilný hráč naozaj príde, bude závisieť aj od ceny, ktorú si za licenciu vypýta úrad. "Licencia už nemôže stáť 1,5 miliardy korún, ktoré zaplatili Orange a T-Mobile, pretože tieto spoločnosti už majú na trhu značný náskok," upozorňuje šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič.

Podľa neho by vstup tretieho operátora pomohol znížiť ceny. Podľa odborníkov je priestor, aby ďalší hráč odkrojil z marží operátorov Orange a T-Mobile. Súhrnné výnosy oboch mobilných operátorov vlani dosiahli takmer 33 miliárd korún a čistý zisk predstavoval takmer pätinu z tejto sumy - šesť miliárd.

"Vstup nového operátora formou vybudovania nových sietí je investične náročný projekt. Skôr sa začínajú objavovať náznaky, že príde virtuálny operátor, ktorý si prenajme časť vybudovaných sietí od etablovaných hráčov," dodáva Ondrovič. Telekomunikačný úrad však zatiaľ nestanovil podmienky, ktoré by Orange či T-Mobile museli ponúknuť potenciálnym virtuálnym operátorom. Podľa riaditeľa sekcie pôšt a telekomunikácií ministerstva dopravy Antona Smitku však o slovenský trh prejavili záujem aj operátori, ktorí by postavili nové siete.

"Na ministerstve boli svetoví hráči, ktorí si potvrdzovali informácie o slovenskom trhu. Z toho usudzujeme, že náš trh majú zmapovaný a majú seriózny záujem vstúpiť naň," hovorí Smitka. Má ísť o operátorov, ktorí prišli aj do okolitých krajín. V Poľsku a Maďarsku už napríklad investoval britský Vodafone.

Späť | Domov