ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Operátori umožnia v marci prenos čísel

Pravda | 22.09.2005

BRATISLAVA - Po zmene telekomunikačného operátora si od marca budúceho roka už bude možné ponechať pôvodné telefónne číslo. A to pri prechode zákazníka medzi mobilnými firmami Orange a T-Mobile aj na pevných linkách po výmene medzi Slovak Telecomom a inými hráčmi.

"Služba prenositeľnosť čísla podstatne prehĺbi súťaž medzi operátormi. Zákazník už nebude pri zámere zmeniť operátora brzdený tým, že príde o staré číslo," opisuje šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič.

Zavedenie služby v marci 2006 neoficiálne potvrdili Pravde zástupcovia Orangeu aj T-Mobile. "Skúšobnú prevádzku začneme už v decembri tohto roka a do konca marca štartujeme naostro," uviedol nemenovaný zdroj z vedenia Orangeu s poukázaním na časový harmonogram dodávateľa systému - firmy Siemens.

Rovnaký termín zavedenia prenositeľnosti čísla potvrdili aj zástupcovia T-Mobile, pre ktorých službu pripravuje spoločnosť Motorola. "Orange musí službu zaviesť zároveň s T-Mobile," povedal zdroj z manažmentu T-Mobile, ktorý si neželal byť menovaný.

Technicky pripravený na prenositeľnosť čísla je na pevných linkách už aj Slovak Telecom. "Podmienkou poskytovania služby je však dohoda všetkých operátorov na trhu na spoločnom technickom riešení, ktorým budú zabezpečovať vzájomnú výmenu informácií nevyhnutných na zabezpečenie správneho smerovania volaní na prenesené čísla zo všetkých sietí," upozorňuje Radoslav Bielka z Telecomu.

Podľa Ondroviča by konečná dohoda mala byť otázkou najbližších týždňov. "Už v piatok vznikne Združenie pre prenositeľnosť čísla, ktoré bude mať asi desať členov. Prenositeľnosť čísla na pevných linkách by mala byť realitou začiatkom budúceho roka," dodáva Ondrovič. Alternatívni operátori by však mali začať preberať klientov Telecomu až po tom, čo Telekomunikačný úrad donúti ST ponúknuť súperom primerané podmienky na prenájom miestnych vedení.

Združenie musí podľa Ondroviča pred zavedením služby vyriešiť viacero problémov. Predovšetkým ide o to, aby telefonujúci dostal pred spojením informáciu, do akej siete uskutočňuje hovor. Ďalej je otázne, kto bude platiť náklady súvisiace s prenesením čísla.

"V Česku znášajú náklady zainteresovaní operátori. Rovnako by to malo byť aj u nás, aby poplatok nebol bariérou využívania služby," myslí si Ondrovič. Samotní operátori sú zatiaľ opatrní. "Komerčná stránka poskytovania služby zatiaľ nie je známa," dodáva hovorca Orangeu Peter Tóth.

Zmena operátora
telefónne číslo klientovi zostane pri prechode od Orangeu k T-Mobile a opačne
číslo sa nezmení ani pri prechode od Slovak Telecomu k alternatívnym operátorom

Späť | Domov