ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

NOVÍ OPERÁTORI BUDÚ LACNEJŠÍ

Správy STV | 31.07.2005

Moderátor: "Od pondelka môžu majitelia pevných liniek telefonovať aj cez iné spoločnosti ako Slovak Telecom. Noví operátori budú lacnejší, niektorí až o polovicu. V praxi bude hovor vyzerať tak, že zákazník pred telefónnym číslom zvolí štvorčíslie vybraného operátora."

P. KOVÁČIK, redaktor: "Od 1. augusta začnú telefonovanie cez pevnú linku ponúkať dve spoločnosti. Postupne sa budú pridávať ďalšie. Všetky musia mať podpísanú dohodu so Slovak Telecom. Hovory totiž vždy pôjdu cez najväčšieho slovenského operátora. Zákazník tak bude platiť vždy dve faktúry."

V. ONDROVIČ, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Všetky služby, ktoré mu poskytne Slovak Telecom bude platiť Slovak Telecomu a takisto bude platiť zase tomu alternatívnemu operátorovi v tom rozsahu, ako bude jeho služby využívať."

P. KOVÁČIK: "Noví operátori chcú zákazníkov prilákať na nižšie ceny a ďalšie výhody."

A. NAGY, riaditeľ AMTEL-u: "Bezplatná aktivácia, žiadne paušály nebudeme účtovať klientovi, nechali sme v platnosti aj naďalej sekundovú tarifikáciu od prvej sekundy."

V. ONDROVIČ: "Je to individuálne podľa toho, ktorú firmu budete využívať, ale dá sa povedať, že to bude zníženie cien od 25 až do 50 percent za odhovorené minúty."

P. KOVÁČIK: "Mimo nechce ostať ani Slovak Telecom."

P. KUKURA, viceprezident, Slovak Telecom: "Nechcem reagovať na cenové oblasti, pretože cena je len jeden aspekt. Budeme sa snažiť reagovať aj z hľadiska kvality služieb, aj z hľadiska nejakých programov."

P. KOVÁČIK: "Majiteľov pevných liniek čakajú v nasledujúcich mesiacoch aj ďalšie výhody. Pokles cien či prenositeľnosť telefónneho čísla."

Späť | Domov