ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Noviny STV

STV | 07.04.2003

Do troch mesiacov by sme aj na Slovensku mali mať možnosť výberu medzi rôznymi telekomunikačnými operátormi. Inými slovami Slovenským telekomunikáciám by mala pribudnúť konkurencia. Vyhlásil to dnes vysoký predstaviteľ ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií . Alternatívni operátori sú však skeptickí.

Slovenské telekomunikácie momentálne vyjednávajú s ôsmimi alternatívnymi operátormi.

Ján Kondáš, viceprezident Slovenských telekounikácií:"Predpokladáme, že k prvým dohodám o prepojení môže dôjsť v mesiaci jún."

Niekoľko týždňov potrvá reálne prepojenie sietí. Až potom môžu alternatívni operátori ponúkať svoje služby.

Viliam Podhorský, generálny riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácií , Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:"Zákazníci si budú môcť vybrať nového operátora v polovičke tohto roku."

Alternatívni operátori považujú takéto vyjadrenia za nereálne.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov:"Rokovania idú veľmi pomaly. Nie sú vytvorené podmienky na to ,aby Telekomunikačný úrad mohol rozhodnúť v prípade, že sa alternatívni operátori so Slovenskými telekomunikáciami nedohodnú."

Tento problém rieši novela telekomunikačného zákona, ktorej dva poslanecké návrhy bude na najbližšej schôdzi prerokovávať parlament.

Viliam Podhorský, generálny riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácií , Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:"Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií z hľadiska posilnenia právomocí Telekomunikačného úradu a z hľadiska položenia povinnosti dominantnému operátorovi , túto novelu víta."

Napriek tomu sú odhady alternatívnych operátorov o čase, keď reálne vstúpia na trh , pesimistické.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov:"Až skôr koncom tohto roka ako v polovičke tohto roka."

Dovtedy si zákazník môže vybrať len alternatívu, pevná linka Slovenských telekomunikácií alebo mobilný operátor.

Alfonz Šuran, Slovenská televízia.

Späť | Domov