ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

0 dva a pol roka by sa malo skončit behanie po úradoch

Hospodárske noviny | 14.07.2005

Do konca roku 2008 by mala verejná správa poskytovať väčšinu služieb cez internet.

Vydávanie cestovných pasov, občianskych a vodičských preukazov, prihlasovanie vozidiel do evidencie, podávanie žiadostí o stavebné povolenie patrí medzi dvadsať služieb, ktoré bude verejná správa do konca roka 2008 poskytovať aj cez internet. Vyplýva to z návrhu cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb vo verejnej správe, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Porada ekonomických ministrov vláde odporučila, aby cestovnú mapu schválila. Podľa ministra dopravy Pavla Prokopoviča sa kabinet materiálom bude zaoberať na najbližšom rokovaní.

Menej administratívy

Cestovná mapa je de facto plánom na naštartovanie elektronickej komunikácie medzi verejnosťou a úradmi. Je to prakticky návrh konkrétnych krokov, ktoré verejná správa musí urobiť, aby sa jej služby občanom mohli poskytovať on-line," povedal riaditeľ odboru medzinárodnej, medzirezortnej a regionálnej spolupráce ministerstva dopravy Tibor Papp.

Dnes sú plne digitalizované iba dve služby - podávanie daní z príjmu fyzických osôb a colných vyhlásení. "Cieľom elektronizácie je minimálna administratívna záťaž občanov a podnikateľov. Zároveň by mala maximalizovať transparentnosť fungovania úradov," dodal Papp. Za rok ľudia strávia nad administratívou okolo 42 hodín, teda päť pracovných dní.

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič si myslí, že informatizácia zjednoduší a skráti čas, ktorí ľudia a podnikatelia trávia na úradoch. Okrem vyššej efektívnosti by zavedenie elektronickej komunikácie podľa Ondroviča malo znížiť náklady na verejnú správu.

Slovensko je na chvoste

Posledná hodnotiaca správa Európskej únie radí Slovensko medzi krajiny s minimálne digitalizovanou verejnou správou. Od posledného miesta v počte plne digitalizovaných služieb nás delí iba Poľsko, Lotyšsko a Švajčiarsko. Najviac služieb poskytovaných cez internet má Švédsko. Celoeurópsky priemer v poskytovaní on-line vládnych služieb je 65 percent.

Späť | Domov