ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

EURÓPSKA LEGISLATÍVA VYŽADUJE SPOLOČNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM PEVNEJ A MOBILNEJ SIETE - SLOVENSKO HO NEMÁ

TV Markíza | 11.07.2005

Marianna ĎURIANOVÁ, moderátorka: "Na Slovensku stále neexistuje jeden spoločný telefónny zoznam so všetkými účastníkmi pevnej a mobilnej telefónnej siete. Vyžaduje to však európska legislatíva. Únia nám preto už poslala varovný list a pohrozila tvrdými sankciami. Stále však nie je jasné, za akých podmienok má takúto databázu vydať a prevádzkovať."

Štefan FRIMMER, redaktor: "Spoločný telefónny zoznam má byť v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ľuďom to má uľahčiť zadanie, všetky čísla nájdu na jednom mieste."

Respondentka 1: "Myslím, že by sa to zišlo."

Respondentka 2: "Všetko by sme si našli bez problémov. Jednoducho a ľahko."

Respondent 1: "Asi by mi to vadilo, mobilné číslo aby bolo."

Š. FRIMMER: "Pravidlá hry pri vydávaní komplexného telefónneho zoznamu však musí určiť Telekomunikačný úrad."

Roman VAVRO, hovorca Telekomunikačného úradu: "Poskytovať úplný telefónny zoznam bude mať spoločnosť, ktorá bude určená ako poskytovateľ univerzálnej služby. Bude to povinnosť pre danú spoločnosť."

Vladimír ONDROVIČ, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Tým, že sa tak nestalo, takáto povinnosť neexistuje a preto takýto komplexný zoznam nemáme."

Š. FRIMMER: "Preto nás únia kritizuje. Telekomunikačný úrad sa však odvoláva na pripravovanú novelu zákona. Poskytovateľa takzvanej univerzálnej služby, ktorý bude za spoločný zoznam zodpovedný, určí asi až na budúci rok."

Radoslav BIELKA, hovorca Slovak Telecom: "V prípade, že týmto univerzálnym poskytovateľom služby bude spoločnosť Slovak Telecom, tak budeme musieť doriešiť s operátormi výmenu údajov."

V. ONDROVIČ: "Účastník by si mal vybrať formu, akou dostane tento zoznam k dispozícii. Kto bude chcieť elektronicky na CD-čku napríklad, mal by ho dostať tak, kto bude chcieť tlačený, tak by mal dostať tlačený."

Š. FRIMMER: "Európska únia nám dala na nápravu dva mesiace. Potom príde ďalšie varovanie. Spoločný telefónny zoznam však bude podľa odborníkov na Slovensku realitou najskôr v budúcom roku.

Späť | Domov