ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD UDELIL SPOLOČNOSTI SLOVAK TELECOM POKUTU

Správy STV | 27.05.2005

A. BELÁNYOVÁ, moderátorka: "Protimonopolný úrad udelil najvyššiu pokutu vo svojej histórii, 885 miliónov má zaplatiť spoločnosť Slovak Telecom za zneužitie dominantného postavenia. Svojim konkurentom neprenajíma miestne káblové vedenia, znamená to, že pevnú linku môže mať zákazník len od spoločnosti Telecom."

L. HAVLÍKOVÁ, redaktorka: "Slovak Telecom vlastní miestne vedenia, ktoré spájajú telefónnu ústredňu s kanceláriami či bytmi, zatiaľ žiadnej inej spoločnosti nedovolil, aby ich využívala na poskytovanie telefónnych či internetových služieb. Podľa Protimonopolného úradu Telecom obmedzil konkurenciu."

D. PAROULKOVÁ, Protimonopolný úrad: "Úrad uložil za porušenie zákona pokutu 885 miliónov korún."

J. KONDÁŠ, Slovak Telecom: "Naša spoločnosť v plnom rozsahu odmieta rozhodnutie Protimonopolného úradu, ktorý nám uložil pokutu vo výške vyše 800 miliónov korún za skutok, ktorý sa vlastne ani nestal."

L. HAVLÍKOVÁ: "Telecom tvrdí, že miestne vedenia uvoľniť zatiaľ nemôže, čakajú na rozhodnutie Telekomunikačného úradu."

M. KONDÁŠ: "Očakávame, že Telekomunikačný úrad určí aj podmienky prístupu k miestnym vedeniam."

R. VAVRA, Telekomunikačný úrad: "Slovak Telecom nepotreboval nevyhnutne nejaký súhlas, nazvime to súhlas, od Telekomunikačného úradu na to, aby uvoľnil prístup k účastníckemu vedeniu."

L. HAVLÍKOVÁ: "Situácia zatiaľ zostáva nezmenená a nikto okrem Telecomu nemôže poskytovať služby cez miestne vedenie."

V. ONDROVIČ, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Preto ani neexistuje na Slovensku konkurencia, preto ani nemôže si zákazník vybrať iného operátora na trhu."

L. HAVLÍKOVÁ: "Uvoľnenie miestneho vedenia sa týka asi 300-tisíc pevných liniek, ktoré zatiaľ ľudia zrušili, doma však stále majú prípojku na pevnú linku. Cez ňu im v budúcnosti môže služby poskytovať niekto iný. Podľa asociácie by mohli byť ceny za pevnú linku nižšie. Rozhodnutie o rekordnej pokute zatiaľ nie je právoplatné, Telecom sa voči nemu chce odvolať. Spor o takmer 900-miliónovú pokutu sa môže vliecť aj niekoľko rokov, je pravdepodobné, že tak ako iné spory skončí až na Najvyššom súde."

Späť | Domov