ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovak Telecom dostal pokutu 885 miliónov

Žurnál rádia Twist, 18:00 | 27.05.2005

K. ZOLEROVÁ, moderátorka: "Pokutu vo výške 885 miliónov korún udelil Slovak Telecomu Protimonopolný úrad. Rozhodol, že Telecom zneužil svoje dominantné postavenie neposkytnutím prístupu k miestnym vedeniam. tým fakticky poškodil alternatívnych operátorov. Slovak Telecom sa proti tejto pokute môže ešte odvolať na súde."

M. DOBŠINSKÝ, redaktor: "Slovak Telecom je v súčasnosti jediným vlastníkom a správcom pevnej verejnej telekomunikačnej siete u nás. Jej súčasťou sú aj miestne vedenia, známe ako tzv. posledná míľa. Práve tá spája účastníkov, teda nás, s lokálnymi ústredňami. Práve tu Telecom podľa Protimonopolného úradu obmedzoval svojich konkurentov tým, že im neumožňoval prístup k spomínaným koncovým vedeniam. Hovorca Protimonopolného úradu Miroslav JURKOVIČ:"

M. JURKOVIČ: "Tým, že Slovak Telecom neposkytuje prístup k miestnym vedeniam, znevýhodňuje konkurenciu a to znamená, že obmedzuje slobodu podnikania na trhu."

M. DOBŠINSKÝ: "Alternatívni operátori toto rozhodnutie vítajú. Podľa predsedu ich asociácie Vladimíra ONDROVIČA spomínaný verdikt bude mať priaznivý dopad na kvalitu, ale aj cenu poskytovaných služieb."

V. ONDROVIČ: "Alternatívni operátori sa nemohli dostať k zákazníkovi až do bytu alebo do kancelárie, tak jak by sa vyžadovalo, a bude to možné po tom, keď si prenajmú okruhy, ktoré nevyužíva Slovak Telecom. Podľa našich informácií okolo 300-tisíc vedení je v tejto chvíli voľných, čiže tieto budú môcť byť využívané inými operátormi. No a samozrejme zákazník si vyberie potom takého operátora, ktorý mu bude vyhovovať, či už cenovo alebo kvalitou."

M. DOBŠINSKÝ: "Pripomeňme, že ide už o druhé, fakticky totožné rozhodnutie Protimonopolného úradu voči Slovak Telecomu. Prvé bolo už spred troch rokov a potvrdil ho aj Najvyšší súd. Slovak Telecom rozhodnutie Protimonopolného úradu v plnom rozsahu odmieta a podal voči nemu opravný prostriedok."

Späť | Domov