ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

EURÓPSKA KOMISIA PERMANENTNE KRITIZUJE SLOVENSKO ZA CHÝBAJÚCU REÁLNU KONKURENCIU SLOVAK TELECOMU V OBLASTI PEVNÝCH LINIEK

Rádio Slovensko - Rádiožurnál | 09.05.2005

Zuzana ŠTUKOVSKÁ, moderátorka: "Za chýbajúcu reálnu konkurenciu Slovak Telecomu v oblasti pevných liniek Európska komisia Slovensko permanentne kritizuje. Úplnú liberalizáciu trhu neprinieslo ani definitívne ukončenie monopolu bývalých Slovenských fomunikácií. Dnes je už síce na svete sedem prepojovacích zmlúv, ale zákazník stále nemá možnosť vybrať si operátora. Eurokomisári vidia problém v slabom regulátorovi - Telekomunikačnom úrade. Viac Marián JÁNOŠÍK."

Marián JÁNOŠÍK, redaktor: "Podľa šéfa príslušného rezortu Pavla PROKOPOVIČA však samotná Európska únia nemá v otázke finančného osamostatnenia Telekomunikačného úradu od ministerstva, resp. vytvorenia samostatnej rozpočtovej kapitoly, celkom jasno."

Pavol PROKOPOVIČ: "Na jednej strane Európska komisia nám vyčíta stále, že podľa nich je to nedostatočné oddelenie, ale na druhej strane Ekofin, teda Porada ekonomických ministrov krajín Európskej únie sa dohodla, že nebudú zvyšovať nikde ani o jednu kapitolu počet kapitol. My sa tomu absolútne nebránime, ale to je zase v rozpore s Ekofinom."

M. JÁNOŠÍK: "Šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír ONDROVIČ nevidí hlavný problém vo vytvorení samostatnej rozpočtovej kapitoly Telekomunikačného úradu, ale skôr v nedostatku financií."

Vladimír ONDROVIČ: "Európska únia nás kritizuje za to, že Telekomunikačný úrad nedostatočne reguluje, že nie sú implementované na našom trhu rôzne liberalizačné služby, ako je výber operátora, výber operátora s predvoľbou, prenositeľnosť čísla, uvoľnenie miestnych vedení a podobne."

M. JÁNOŠÍK: "A to z toho dôvodu, že Telekomunikačný úrad nemá dostatok peňazí na zaplatenie odborníkov, ktorí by tieto problémy vyriešili - dodal Vladimír ONDROVIČ."

V. ONDROVIČ: "V každom prípade Telekomunikačný úrad prinesie do štátneho rozpočtu možno dvojnásobok toho, čo zo štátneho rozpočtu dostane."

M. JÁNOŠÍK: "Každopádne v prípade nevyriešenia problémov, na ktoré nás Európska komisia upozorňuje, hrozia Slovensku nemalé finančné sankcie. Dáva do pozornosti šéf Asociácie telekomunikačných operátorov."

V. ONDROVIČ: "Také štáty ako Nemecko, alebo Španielsko, v minulosti dostali obrovské pokuty od Európskej únie za to, že neimplementovali regulačný rámec ..."

M. JÁNOŠÍK: "... alebo nezabránili pretrvávaniu monopolných praktík zo strany veľkých telekomunikačných spoločností."

Späť | Domov