ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Firmy chcú pomôcť regulačnému úradu

Národná obroda | 28.04.2005

Téma telekomunikačného trhu sa včera stala samostatným bodom rokovania parlamentného výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Poslanci tak okrem iného reagovali na priestupkové konanie, ktoré so Slovenskom nedávno začala Európska komisia. Na včerajšie rokovanie si s vlastnou analýzou situácie predvolali predsedu Telekomunikačného úradu (TÚ) Milana Luknára a aj šéfa Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimíra Ondroviča. "Chceme jasne zdôrazniť vážnosť problému. Záleží nám, aby sa veci riešili," vyhlásil predseda výboru Ján Rusnák (SDKÚ). Hoci takzvaný telekomunikačný zákon platí 18 mesiacov, prax uplynulého roka poukázala na viacero problémov. "Telekomunikačný úrad bol postavený pred nový zákon bez medziobdobí. Zákon je nastavený dobre, potrebujú však čas," povedal Luknár.

Výbor pre hospodárstvo bude rokovať s ministerstvom a Telecomom o zlepšení podmienok.

"Problémy sú dlhodobo neriešené. Hoci sa niektoré veci podarili, niektoré rozhodnutia zamrzli na Najvyššom súde. Dôsledkom je priestupkové konanie Európskej komisie voči Slovensku," vyhlásil Ondrovič. Zároveň poukázal na problém nedostatočnej autonómie TÚ od ministerstva dopravy. Podľa Ondroviča regulátorovi chýbajú hlavne ľudské zdroje, pričom zopakoval ochotu pomôcť úradu vlastnými odborníkmi "vo veciach, ktoré vieme a môžeme".

Na základe včerajšieho rokovania pracovná komisia pod vedením podpredsedu výboru Ľubomíra Vážneho (Smer) pripraví ďalšie stretnutie, ktorého by sa mali zúčastniť okrem poslancov, zástupcov TÚ a ATO aj predstavitelia ministerstva dopravy a Slovak Telecomu. Podnety všetkých zúčastnených by sa tak mali premeniť do pripravovanej novely telekomunikačného zákona.

-----

V telekomunikáciách podniká viac ako 400 spoločností

Ku koncu minulého roka na Slovensku oficiálne pôsobilo viac ako 400 podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby. Uvádza to výročná správa Telekomunikačného úradu (TÚ), ktorému sú uvedené spoločnosti povinné oznámiť svoj zámer ešte pred začatím poskytovania služieb. Z uvedeného počtu malo 211 podnikov oprávnenie poskytovať prístup na internet, 101 na prenos dát, 81 poskytovať pevné siete, 71 rádiové siete, 53 na prenájom okruhov a 39 na verejnú telefónnu službu. Celkové príjmy TÚ za rok 2004 predstavovali 334 miliónov korún, z čoho predstavovali pokuty a penále vo výške 514-tisíc korún.

Späť | Domov