ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Brusel upozornil Slovensko na telekom

Sme | 15.04.2005

Európskej komisii sa nepáčia naše telekomunikačné zákony a nedostatočné právomoci Telekomunikačného úradu

BRATISLAVA - Európska komisia upozornila Slovensko a ďalších deväť členských krajín Európskej únie na nedostatky v zákonoch o telekomunikačnom trhu. Upozornenie má charakter prvého varovania, po ktorom môžu nasledovať ďalšie a napokon až konanie na Európskom súdnom dvore.

Komisia upozornila Slovensko na nedostatky v štyroch smerniciach. Podľa nej je slovenský Telekomunikačný úrad nedostatočne nezávislý a má málo kompetencií. Bruselu prekáža nejasné rozdelenie regulačných a riadiacich právomocí ministerstva dopravy, nepresne definované politické ciele v rámcovej smernici o elektronickej komunikácii. Vyčíta Slovensku aj nedostatočné zabezpečenie prenosnosti čísla a chýbajúci zákaz nevyžiadanej elektronickej reklamy tzv. spamov.

Nezávislí operátori, ktorí dlhodobo upozorňujú na slabú konkurenciu na telekomunikačnom trhu a zneužívanie dominantného postavenia Slovak Telecomu, varovanie komisie privítali. "Prišlo na naše slová," povedal Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov. Tá už od roku 2001 hovorila o slabých kompetenciách Telekomunikačného úradu. "Nikto z kompetentných úradníkov neveril, že by komisia mohla pristúpiť k varovaniu a je to tu," povedal Ondrovič, podľa ktorého šlo od slovenských úradníkov o aroganciu najhrubšieho zrna.

Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová pri začatí tohto konania potvrdila, aké dôležité je úplné a správne implementovanie pravidiel EÚ. "Neefektívne implementovanie týchto pravidiel bráni dosiahnutiu cieľa pre vybudovanie konkurencieschopnej oblasti elektronických komunikácií v rámci EÚ, ktoré je nevyhnutné z hľadiska produktivity a rastu EÚ," povedala Redingová.

Podľa Redingovej sa preto komisia rozhodla naliehať na desať členských krajín, aby implementovali európske predpisy do svojich zákonov. Okrem Slovenska upozornil Brusel na nedostatky v Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, na Malte, v Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku a Fínsku.

Prvé varovanie je počiatočným krokom v priestupkovom konaní komisie voči členským štátom, ktoré porušujú legislatívu EÚ. Slovensko bude mať teraz asi dva mesiace na poskytnutie potrebných informácií. Ak nebudú uspokojivé, komisia pošle druhé varovanie a ak ani potom nedôjde k náprave, môže Slovensko zažalovať na Európskom súdnom dvore.

Text pod foto - Európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová upozornila 10 krajín na slabé zákony o telekomunikačnom trhu. Slovensko má podľa komisie málo nezávislý Telekomunikačný úrad so slabými kompetenciami. FOTO - REUTERS

Späť | Domov