ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Novelizácia telekomunikačného zákona

Hospodárske noviny | 07.04.2003

Schválenie prvého návrhu novely telekomunikačného zákona by podľa prezidenta Slovenských telekomunikácií (ST) Miroslava Majoroša malo dosah na náklady spoločnosti, teda aj na zamestnanosť. ST by zároveň podľa neho mohli mať problémy aj s časovou realizáciou niektorých opatrení, ako napríklad s okamžitým dokončením digitalizácie siete. Podľa M. Majoroša by novela krátkodobo zdeformovala trh. To, na čo navrhované novely zaväzujú, majú kandidátske štáty spĺňať dňom vstupu do EÚ. Tieto požiadavky sú pritom implementované do zákona o elektronických telekomunikáciách, ktorý pripravuje Telekomunikačný úrad. Tento zákon nahradí súčasne platný zákon o telekomunikáciách a mal by byť prijatý tak, aby nadobudol účinnosť 1. januára 2004, ale najneskôr dňom vstupu SR do EÚ. Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) novelizáciu zákona o telekomunikáciách podporuje, považuje však za nevhodné, aby boli predložené dve novely tohto zákona. ATO preto vyzvala obidve skupiny navrhovateľov, aby sa pokúsili nájsť spoločný postoj k riešeniu danej problematiky, na čo ponúka platformu a odbornú pomoc.

Späť | Domov