ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

PODĽA EURÓPSKEJ KOMISIE JE TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR PRÍLIŠ PREVIAZANÝ S REZORTOM DOPRAVY

Správy STV | 14.04.2005

Ľ. BAJANÍK, moderátor: "Komunikácia cez počítače a podmienky pre prácu malých telekomunikačných operátorov. Práve kvôli nim Európska komisia opäť dvihla prst smerom k Slovensku. Telekomunikačný úrad je podľa nej príliš previazaný s rezortom dopravy."

J. PETROVIČ, redaktor: "Jedna z výhrad komisie smeruje k obmedzeniu posielania nevyžiadanej reklamy do mailov, takzvaných spamov. Nikto na takúto činnosť nesmie zneužiť adresu získanú z internetu. Musíme však povoliť jednu výnimku."

Milan HERMAN, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií: "Spoločnosti, ktoré legálnym spôsobom pri komunikácii s užívateľom získajú jeho kontaktné údaje, môžu tieto využiť na zasielanie elektronických foriem reklamy."

J. PETROVIČ: "Naopak, znížiť sa musia práva správcov sietí. Nemalo by pre nich byť také ľahké dostať sa k osobným údajom majiteľov web stránok. Komisia kritizuje aj stanovené podmienky pre operátorov, ktorí vstupujú na náš telekomunikačný trh."

Vladimír ONDROVIČ, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky nebol schopný rozhodnúť aplikovať tie ustanovenia zákona v elektronických komunikáciách."

J. PETROVIČ: "Európska komisia očakáva, že teraz už zákony upravíme presne podľa jej smerníc."

Viviane REDINGOVÁ, eurokomisárka: "Zavádzanie týchto pravidiel bez požadovaného výsledku bráni vybudovať konkurencieschopný sektor elektronických komunikácií."

J. PETROVIČ: "Európske telekomunikačné smernice nerobia starosti iba Slovensku. Výhrady voči spôsobom, ako sa tieto usmernenia komisie uplatňujú v praxi, si vypočulo aj ďalších deväť členských štátov únie."

Späť | Domov