ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Aj druhý tender o FWA sa začína nejasnosťami

Trend | 15.04.2005

Koľko povolení bude vydaných a ako treba chápať hodnotiace kritériá, musel regulátor vysvetľovať dodatočne

Telekomunikačný úrad (TÚ) SR koncom minulého týždňa vypísal výberové konanie na frekvencie v pásme 3,5 GHz, ktoré možno použiť na prevádzku bezdrôtových FWA sietí. Tie sú alternatívou k pozemným linkám ST, ktoré spájajú koncového zákazníka s poskytovateľom telekomunikačných služieb. Konkurencia v prístupových sieťach by mohla rozšíriť ponuku a znížiť ceny služieb, predovšetkým širokopásmového internetu.

Ide už o druhý pokus TÚ SR prideliť 3,5-gigahertzové frekvencie. Prvý tender úrad vypísal vlani v apríli, no o pár mesiacov ho pre „nejasný výklad zákona o elektronických komunikáciách“ zrušil. V záujme „kvality podmienok výberu“ úrad tentoraz na príprave aktuálneho výberového konania spolupracoval „s renomovanou poradenskou spoločnosťou“. Napriek tomu sa nevyhol problémom.

Operátori a pozorovatelia, ktorých TREND oslovil, vo všeobecnosti oceňujú záujem TÚ SR prispieť k rozvoju konkurencie na trhu. Z podmienok tendra napríklad vyplýva, že o frekvenciu môže požiadať len jeden člen majetkovo prepojenej skupiny. Nemala by sa tak opakovať situácia z vlaňajška, keď oprávnenie chcel Slovak Telecom (ST) i jeho mobilný operátor EuroTel Bratislava.

Na druhej strane, podmienky nového výberového konania nie sú úplné a jednoznačné. Už pár hodín po ich zverejnení preto záujemcovia o FWA zasypali úrad žiadosťami o doplňujúce informácie. Nedozvedeli sa totiž ani to, koľkým záujemcom mieni úrad frekvencie prideliť – vlani bolo od začiatku jasné, že majú byť štyria.

Okrem toho jednotlivým hodnotiacim kritériám nie sú pridelené váhy. Vlani sa mal napríklad návrh uchádzača, koľko je za frekvencie ochotný zaplatiť, na jeho celkovom hodnotení podieľať 30 percentami.

To prihralo body ST, EuroTelu a Orangeu, ktorých ponuky sa vyšplhali do desiatok miliónov korún, čo bolo niekoľkonásobne viac ako pri iných zabehnutých alternatívnych operátoroch. V podmienkach aktuálneho tendra TÚ SR vyžaduje len „splnenie požiadavky minimálnej výšky jednorazovej úhrady“, ktorú stanovil na 5 mil. Sk.

Obchodný riaditeľ Telenoru Networks, a.s., Bratislava Stanislav Stowasser si to vysvetľuje tak, že zámerom úradu je prideliť frekvencie žiadateľom, ktorí „prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu“. Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič si taký istý nie je: „Malo by byť jedno, či uchádzač ponúkne päť alebo tridsať miliónov korún. Ale či to tak vidí aj úrad, to nevieme.“

Späť | Domov