ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Volanie z pevnej linky zadarmo sa u nás nechystá

Národná obroda | 22.03.2005

Hoci sú ceny za volanie vysoké, alternatívni operátori neočakávajú výrazné zlacňovanie telefónnych hovorov.

Ceny za volania výrazne nezlacnejú ani po nástupe alternatívnych operátorov. Hoci Slováci podľa Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) platia za hovory z pevných liniek dvojnásobné sumy v porovnaní so štandardom v Európskej únii, náklady na volania výrazne neklesnú.

Zmluvy o prepojení sietí podpísali so Slovak Telecomom (ST) už tri spoločnosti. K eTelu a Amtelu včera pribudli Železničné telekomunikácie. Navyše, podľa informácií Národnej obrody zostáva Slovanetu pred podpisom vyriešiť len niekoľko drobných otázok. "Sme radi, že nastala táto situácia a sú podpísané prepojovacie zmluvy. Tento stav je nezvrátiteľný, hoci máme výhrady k ich zneniu. Mnohé veci ešte nie sú doriešené," uviedol predseda ATO Vladimír Ondrovič.

Podľa predstaviteľov alternatívnych operátorov prepojovacie dohody umožnia mierne zníženie cien prístupu k internetu. Hlasové služby by mohli klesnúť o 10 až 20 percent. Ponuky akvizičných akcií, v ktorých by ponúkali rok volania zadarmo, sa u nás nechystajú. Napriek tomu operátori sľubujú, že by volania nemali byť drahšie, ako je ponuka ST.

Zástupcovia eTelu očakávajú, že podpísané zmluvy sa budú ešte upravovať. "Vyjednávači Slovak Telecomu pri rokovaniach priznali, že sa do zmlúv zapracujú rozhodnutia Telekomunikačného úradu, ktoré vyjdú po samotnom podpise," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti eTel Juraj Taptič. Telekomunikačný úrad (TÚ) podľa vyjadrenia svojho hovorcu Romana Vavra dostal 15. marca 2005 uzavreté zmluvy o prepojení medzi spoločnosťami ST a Amtel, ST a eTel. "Úrad ich po spracovaní zverejní v skrátenej podobe vo svojom vestníku a na webe vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia, a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada," povedal Vavro. "Predmetom obchodného tajomstva nie je cena za prepojenie," uviedol Vavro.

K právomociam TÚ patrí pozastaviť výkon zmluvy o prístupe, prepojení sietí alebo o spoločnom umiestnení a používaní zariadení, ak technické, prevádzkové alebo finančné podmienky zmluvy obmedzujú súťaž na rozhodujúcom trhu, poškodzujú iný podnik alebo užívateľa, alebo obsah zmluvy je v rozpore s ustanoveniami zákona alebo s rozhodnutím, alebo opatrením úradu vydaným na základe tohto zákona. "Žiadna zo zmluvných strán zatiaľ nepodala podnet v tejto veci" dodal Vavro.

-----

Prepojovacia zmluva so Železničnými telekomunikáciami

Železničné telekomunikácie uzavreli rokovania a podpísali zmluvu o prepojení sietí so Slovak Telecomom (ST). "O novom návrhu zmluvy o prepojení, ktorý ST pripravil na základe druhostupňového rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR, rokovali spoločnosti presne tri mesiace. Toto obdobie predstavuje, vzhľadom na komplexnú problematiku zmluvy a časovo náročné paralelne prebiehajúce rokovania spoločnosti Slovak Telecom s ďalšími alternatívnymi operátormi, relatívne krátky čas," uviedol hovorca ST Radoslav Bielka. Podľa jeho slov sa spoločnosti dohodli na umožnení služby voľby operátora individuálnou voľbou, ktorá bude sprístupnená od 1. augusta 2005. Železničné telekomunikácie v súčasnosti poskytujú služby hlasovej komunikácie svojmu materskému podniku Železniciam SR a zákazníkom v železničnom sektore. "Po prepojení sietí sa staneme verejným telekomunikačným operátorom. Pripojíme všetkých, ktorí budú v blízkosti našich vedení, čiže železničných staníc," uviedol námestník riaditeľa Železničných telekomunikácií Pavel Guláš.

-----

ČO BUDE A CO NEBUDE PO 1. AUGUSTE

ÁNO - základná voľba operátora predvoľbou

ÁNO - alternatívni operátori nebudú drahší ako ST

NIE - výber operátora pevným prednastavením

NIE - prenositeľnosť čísla z ST na alternatívneho operátora

Tuchscher Ľubomír

Späť | Domov