ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telecom musí sprehľadniť svoje podnikanie. Podľa Telekomunikačného úradu nie je dovolené diskriminovať konkurenciu

Národná obroda | 08.03.2005

Do podnikania Slovak Telecomu (ST) včera zasiahol Telekomunikačný úrad (TÚ). V záujme alternatívnych operátorov musí ST sprehľadniť svoje podnikanie a nesmie diskriminovať konkurenciu.

Podľa rozhodnutia TÚ musí spoločnosť ST viesť oddelenú evidenciu tak, aby poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov. Zároveň musí včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete. "Cieľom uložených povinností je podporiť súťaž a rozvoj vnútorného trhu, teda zlepšiť podmienky na podnikanie alternatívnym operátorom," povedal včera hovorca TÚ Roman Vavro. ST podľa hovorcu Radoslava Bielku dostal obe prvostupňové rozhodnutia Telekomunikačného úradu. "Spoločnosť ich v súčasnosti analyzuje a zvažuje, či sa odvolá," vyhlásil Bielka.

Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) privítala označenie ST za významný podnik na veľkoobchodných trhoch zostavenia, respektíve ukončovania hovorov v pevnej sieti. "Rozhodnutie TÚ je jedným zo základných krokov na vytvorenie konkurenčného prostredia v oblasti elektronických komunikácií," uviedol výkonný riaditeľ ATO Patrik Krauspe. Zároveň upozornil, že úrad v preverovaní postavenia ST postupoval pomaly. "Relevantné trhy boli analyzované 22. októbra 2004, Európska komisia zaslala svoje stanovisko 30. novembra 2004, otázkou teda je, čo TÚ vykonal za viac ako tri mesiace. Navyše, relevantné trhy mali byť podľa zákona zanalyzované do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona, to jest do 30. júna 2004, čo je flagrantným porušením platnej právnej normy. Okrem toho analyzovaných malo byť všetkých 18 relevantných trhov, pričom doposiaľ úrad analyzoval 6, z toho rozhodnutie dokázal vydať iba pri týchto dvoch. O kvalite rozhodnutia môžeme naozaj polemizovať," uviedol Krauspe.

Ako uviedol šéf ATO, ďalšou povinnosťou, na ktorú alternatívni operátori čakajú, je možnosť výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou. "TÚ až po upozornení Európskou komisiou zistil, že pre túto povinnosť musí analyzovať aj maloobchodné trhy. Pôvodne bola táto povinnosť zahrnutá v analýze týchto dvoch veľkoobchodných trhov," dodal Krauspe.

ST ako významný podnik

TÚ podľa svojich rozhodnutí z 24. februára a 3. marca 2005 uviedol, že ST nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický jeho vplyv v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda spoločnosť ST je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu zostavenie volania v pevnej sieti, respektíve ukončenie volania v pevných sieťach.

Späť | Domov