ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

MONOPOL SLOVAK TELECOMU NA TELEFONOVANIE Z PEVNÝCH LINIEK SA DEFINITÍVNE SKONČIL

TV Markíza | 04.03.2005

Moderátorka: "Dnes sa definitívne skončil monopol Slovak Telecomu na hovory z pevných liniek. Telefonovať budeme už môcť aj cez iného operátora. Konkurencia prinesie nielen viac kvalitnejších služieb, ale hlavne nižšie ceny. Medzimestské a medzinárodné hovory by už čoskoro mohli byť až o štvrtinu lacnejšie."

Š. FRIMMER, redaktor: "Slovensko bolo poslednou krajinou Európskej únie s monopolom jediného operátora na pevné linky. Dnes to už neplatí. Slovak Telecom sa totiž dohodol na takzvanej prepojovacej zmluve s prvým alternatívnym operátorom."

J. TAPTIČ, zástupca alternatívneho operátora: "Pád monopolu bude znamenať, že pri realizácii hovoru si budú môcť zvoliť iného operátora, čo znamená konkurenciu. Je samozrejme, že konkurencia so sebou prinesie zlepšenie služieb a tak isto aj zníženie cien."

Š. FRIMMER: "Medzimestské a medzinárodné volania by mohli byť až o štvrtinu lacnejšie."

P. KUKURA, viceprezident Slovak Telecomu: "Tu závisí od ponuky tých alternatívnych operátorov či dokážu poskytnúť také služby a za takú cenu aby boli výhodnejšie ako sme my. To znamená, že naplno sa rozvinie konkurenčný boj a uvidíme kto bude víťazom."

Š. FRIMMER: "Volania cez alternatívnych operátorov budú v praxi takmer identické ako cez Slovak Telecom."

J. TAPTIČ: "Jediné čo musí zákazník zabezpečiť je vytočiť pred samotnou realizáciou hovoru kód príslušného alternatívneho operátora."

Š. FRIMMER: "Podpisu prvej prepojovacej zmluvy predchádzali vyše dvojročné vyjednávania."

V. ONDROVIČ, Asociácia komunikačných operátorov: "Telekomunikačný úrad nemohol alebo možno niekedy aj nechcel urobiť alebo vydať také rozhodnutia, ktoré by urýchlili tento proces."

R. VAVRO, hovorca Telekomunikačného úradu: "Najvyšší súd uznesením pozastavil vykonateľnosť právoplatného rozhodnutia. To znamená momentálne kritika by mala byť smerovaná na Najvyšší sud nie na Telekomunikačný úrad."

Š. FRIMMER: "Vo finálnej fáze sú aj rokovania s ďalšími operátormi. Ak pôjde všetko podľa plánu, telefonovať lacnejšie sa bude dať už od leta."

Späť | Domov