ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Regulátor zrušil tender pre FWA

Trend | 07.10.2004

TÚ SR žiadal od uchádzačov viac, ako mu dovoľoval zákon

Konkurencie v prístupových sieťach, ktoré spájajú koncového zákazníka s poskytovateľom telekomunikačných služieb, v najbližších mesiacoch nepribudne. Telekomunikačný úrad (TÚ) SR totiž zrušil tender na štyri súbory frekvencií v pásme 3,5 GHz, na ktorých by bolo možné prevádzkovať bezdrôtovú prístupovú sieť FWA (Fixed Wireless Access), schopnú konkurovať fixným linkám Slovak Telecomu (ST).

Zrušenie tendra, vypísaného v apríli tohto roka, regulátor zdôvodnil nesúladom súťažných podmienok so zákonom o elektronických komunikáciách. TÚ SR za desaťročné právo na exkluzívne používanie frekvencií žiadal najmenej päť miliónov korún. Zákon však stanovuje výšku jednorazovej úhrady za povolenie na maximálne jeden milión korún. Ako TRENDU povedal predseda TÚ SR Milan Luknár, regulátor s predčasným ukončením tendra už dlhšie váhal pre nejasný výklad zákona. Súčasne so zrušením FWA tendra regulátor inicioval poslaneckú novelu zákona. Tá má podľa M. Luknára priniesť "jednoznačný výklad" ustanovení týkajúcich sa finančných úhrad, aby úrad mohol za povolenia žiadať viac než 1 mil. Sk. Mininovela by do platnosti v ideálnom prípade mohla vstúpiť prvého januára budúceho roka.

"Teraz budeme niekoľko mesiacov čakať na novelu, potom na ďalší tender a na jeho vyhodnotenie, čo potrvá ďalšie mesiace," reaguje predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič. "Vypísanie tendra na 3,5-gigahertzové frekvencie sme navrhovali už pred tromi rokmi," dodáva. ATO zároveň vyčíta úradu, že pri hodnotení uchádzačov kládol veľký dôraz na ponúkanú výšku úhrady za povolenie. To zvýhodňuje veľkých hráčov - ST, EuroTel Bratislava a Orange Slovensko -, ktorí sa do tendra takisto zapojili. Tretinová váha navrhnutej úhrady na zhodnotení ponuky bola tiež dôvodom, prečo sa o povolenie neuchádzala napríklad GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava, hoci oň mala záujem. "Pokiaľ ide o licitovanie, s ST sa nemôžeme porovnávať," vysvetľuje generálny riaditeľ Branislav Brezovič.

V novom FWA tendri sa možno váha úhrady zníži. "Cenu budeme brať do úvahy tak, aby to jednoznačne nenahralo veľkým operátorom," sľubuje M. Luknár. TÚ SR pred tromi rokmi vydal licencie na prevádzkovanie FWA siete v pásme 26 GHz. Telenor Networks a Swan za ne zaplatili po 70 mil. Sk. Vzhľadom na vysoké náklady na prevádzku, vyplývajúce z ceny licencie i povahy technológie, môžu FWA linky v súčasnosti používať len veľké podniky. V pásme 3,5 GHz by bolo zaujímavé poskytovať služby aj pre menších biznis klientov a domácnosti. (ja)

Späť | Domov