ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Správy TA3 - TÚ: ST nedodržal stanovené podmienky o prepojení

TA3 | 05.12.2004

Liberalizácia slovenského telekomunikačného trhu sa zatiaľ odkladá. Slovak Telecom totiž podľa Telekomunikačného úradu nedodržal stanovené podmienky o prepojení sietí. Tie ešte koncom septembra vydal Telekomunikačný úrad vo svojom druhostupňovom rozhodnutí. Spoločnosť rozhodnutie označila za neoprávnenú a nadmernú reguláciu. Operátorom a tiež aj Telekomunikačnému úrad však predložila nové znenie zmlúv o prepojení.

Roman Vavro, Telekomunikačný úrad SR: "Tento návrh zmluvy o prepojení, resp. časť zmluvy nie je v súlade s rozhodnutím úradu a preto v zmysle zákona o správnom konaní písomne upozornil Slovak Telecom na tento nesúlad a zároveň dal spoločnosti Slovak Telecom lehotu 10 dní na odstránenie nedostatkov."

Branislav Máčaj, eTel - člen ATO: "Túto výzvu Telekomunikačného úradu chápeme ako potvrdenie stanoviska alternatívnych operátorov, že návrh zmluvy o prepojení spoločnosti Slovak Telecom v niektorých častiach nezodpovedá rozhodnutiu Telekomunikačného úradu."

Radoslav Bielka, hovorca Slovak Telecom: "Treba povedať, že sa potvrdili stanoviská spoločnosti Slovak Telecom, ktoré sme komunikovali pred istým časom, že niektoré ustanovenia druhostupňového rozhodnutia predsedu Telekomunikačného úradu sú nejasné a pripustia rôzny výklad. Zároveň by sme chceli povedať, že si nemyslíme, že návrh zmluvy je v rozpore s druhostupňovým rozhodnutím Telekomunikačného úradu."

Roman Vavro, Telekomunikačný úrad SR: "Samozrejme, nič nebráni spoločnosti Slovak Telecom, ak si myslí, že je niečo nejednoznačné, aby sa na nás obrátila a aby sme si vec vysvetlili. Že aby nedochádzalo k treniciam zbytočným."

Branislav Máčaj, eTel - člen ATO: "Tie povinnosti, ktoré sa spoločnosť Slovak Telecom zdráha plniť, má dané týmto rozhodnutím a nie je tam priestor na iný výklad."

Roman Vavro, Telekomunikačný úrad SR: "Slovak Telecom bol na konkrétne nedostatky listom upozornený. V prípade, že ich neodstráni v danej lehote, tak Telekomunikačný úrad pristúpi k vymáhaniu plnenia tohto rozhodnutia."

Branislav Máčaj, eTel - člen ATO: "Pokiaľ spoločnosť Slovak Telecom nesplní výzvu Telekomunikačného úradu v tejto lehote, tak Telekomunikačný úrad môže pristúpiť k uloženiu peňažnej pokuty, aby teda donútil spoločnosť Slovak Telecom rešpektovať jeho právoplatné a vykonateľné rozhodnutie."

Radoslav Bielka, hovorca Slovak Telecom: "Zrejme bude potrebné, aby sme sa stretli s predstaviteľmi Telekomunikačného úradu a vysvetlili si tieto sporné body."

Vzhľadom na situáciu teda alternatívni operátori predpokladajú, že k reálnemu prepojeniu ich sietí so Slovenskými telekomunikáciami a k ich prevádzke nedôjde skôr, ako v 2. štvrťroku budúceho roka.

Ľubo Straka, TA3

Späť | Domov