ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Alternatívni operátori obviňujú Telekomunikačný úrad z nečinnosti

Národná obroda | 15.12.2004

Na nedostatočný rozvoj konkurencie na slovenskom trhu upozorňuje aj európska komisia vo svojej najnovšej správe

Podľa predstaviteľov Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) je Telekomunikačný úrad SR nefunkčný, a preto si na našom trhu môže dominantný Slovak Telecom (ST) robiť prakticky to, čo sa mu zapáči. Ako vyhlásil predseda ATO Vladimír Ondrovič, na Slovensku je síce prijatá potrebná primárna legislatíva (zákony), problémom je však jej presadenie v praxi. Podľa neho totiž chýbajú viaceré analýzy a vykonávacie vyhlášky, ktoré mal vypracovať Telekomunikačný úrad. Navyše ten podľa jeho slov nedokáže adekvátne zasiahnuť voči Slovak Telecomu. Túto situáciu si všimla aj Európska komisia a upozornila na ňu vo svojej Desiatej správe o európskej regulácii a trhoch elektronických komunikácií. "Konkurencia je potláčaná najmä v oblasti pevnej hlasovej siete, čo sa negatívne odráža aj na ďalších trhoch vrátane prístupu na internet," konštatovala ATO. Alternatívni operátori sú presvedčení, že aj kvôli nečinnosti úradu nemajú šancu dostať sa na trh.

Prekáža im aj to, že ST nesplnil druhostupňové rozhodnutie Telekomunikačného úradu o podmienkach prepojenia sietí, pričom úrad nedokázal spoločnosť prinútiť, aby sa ním riadila. "Malých operátorov nemajú problém pokutovať a veľkých sa asi boja," hodnotí situáciu Ondrovič. Podľa zástupcov ATO Telecom súčasný stav využíva na to, aby svoju monopolnú pozíciu zabarikádoval mimo iného aj balíkmi služieb s dlhou viazanosťou. Medzi ne patrí aj takzvaný "balík supervýhod" pre domácnosti, v rámci ktorého môžu uskutočňovať miestne volania zadarmo. "Ak by bola cena za prepojenie sietí čo i len 10 halierov za minútu, nemôžeme konkurovať službe s cenou zadarmo," konštatoval právny zástupca spoločnosti Etel Branislav Máčaj. Preto by sa mal Telekomunikačný úrad pozrieť na to, či tento produkt nie je dumpingový.

Podľa hovorcu Telekomunikačného úradu Romana Vavra však Slovensko musí vydať už iba tri všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu. Z toho dva budú už dnes prerokované Legislatívnou radou vlády vrátane nariadenia zabezpečujúceho prenositeľnosť čísla. Tretí bude po ukončení pripomienkovania vydaný ako nariadenie vlády.

Čo sa týka avizovaného nerešpektovania druhostupňového rozhodnutia Slovak Telecomom, Telekomunikačný úrad musí dostať najprv prepracovaný návrh zmluvy. Ak sa podozrenie potvrdí, voči Telecomu zasiahne. "Rozhodne využijeme všetky zákonné možnosti," vyhlásil Vavro. Zásah voči telefonovaniu zadarmo je možný až v prípade, ak na základe analýz zistí, že na tomto trhu nie je efektívna súťaž.

Ako povedal hovorca ST Radoslav Bielka, "balíček supervýhod" je časovo obmedzenou akciou, podobnou tým, akými svojich klientov presviedčajú aj mobilní operátori. Výhrady voči ignorovaniu druhostupňového rozhodnutia TÚ SR odmieta spoločnosť s tým, že k nemu pristúpila pragmaticky a pôvodný návrh zmluvy upravila tak, ako ho experti ST pochopili. Na nejasnosť rozhodnutia podľa neho spoločnosť upozorňovala už dávnejšie. "To sa aj potvrdilo, keď v upozornení, ktoré vydal TÚ SR dňa 30. novembra 2004, mal úrad snahu dovysvetliť svoje pôvodné rozhodnutie, na čo nemá právo," dodal Bielka.

čo zatiaľ nefunguje

výber podniku priamou voľbou a prednastavením - má zákazníkom bývalého monopolu umožniť vybrať si iný podnik pre odchádzajúce hovory

prenositeľnosť čísla - má byť umožnená medzi pevnými a medzi mobilnými sieťami

uvoľnenie miestných vedení - má byť možné tak pre hlasovú službu, ako aj pre internet

Späť | Domov