ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovak Telecom dostal odklad

Hospodárske noviny | 04.11.2004

Napriek tomu, že Slovak Telecom mal podľa druhostupňového rozhodnutia Telekomunikačného úradu od 21. októbra poskytovať službu ADSL neviazanú na telefónnu službu, nestalo sa tak. Podľa predbežného opatrenia Najvyššieho súdu SR by to totiž spôsobilo Telecomu značné škody. Preto povolil odklad až do právoplatného rozhodnutia o žalobe podanej Slovak Telecomom. Spoločnosť v nej namieta, že rozhodnutie je nad rámec kompetencie úradu.

Odkedy Telekomunikačný úrad vydal svoje rozhodnutie, sa situácia značne zmenila. Úrad totiž vychádzal aj z toho, že konanie Slovak Telecomu je v rozpore s licenciou. Podmienky licencie sa však od 23. septembra upravili a Telecom už môže viazať dátové a hlasové služby. "Už by sme takéto rozhodnutie vydať nemohli," pripustil hovorca úradu Roman Vavro.

Licenčné podmienky však neboli jediným argumentom úradu. Telekomunikačný úrad bral do úvahy aj to, že z technicko-prevádzkového hľadiska je možné poskytovať ADSL nezávisle od poskytovania hlasovej služby, a teda nie je dôvod na nútené spájanie týchto služieb.

Námietky proti viazaniu uvedených služieb mala aj Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO), pretože v blízkej budúcnosti by malo dôjsť k prepojeniu sietí Slovak Telecomu a alternatívnych operátorov. "Ak by mal vedenie od Telecomu prenajatý iný operátor a chcel by poskytovať ADSL pripojenie na internet, jeho zákazník by musel automaticky platiť aj za hlasovú službu, ktorú vôbec nepotrebuje," spresnil predseda ATO Vladimír Ondrovič.

Späť | Domov