ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ATO a Orange nie sú proti kúpe EuroTelu Telecomom, ak sa splnia určité podmienky

TASR | 04.10.2004

Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) nemá výhrady k získaniu úplného vlastníctva Slovak Telecomu (ST), a. s., v spoločnosti EuroTel, a. s., ak bude zabezpečená efektívna súťaž. Podobné stanovisko zaujala aj spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

ST ako prevádzkovateľ pevnej telekomunikačnej siete je vo finálnej etape rokovaní o získaní úplného vlastníctva v mobilnom operátorovi EuroTel. Podľa predsedu ATO Vladimíra Ondroviča môže v prípade získania zvyšného balíka akcií Telecomom dôjsť k deformácií trhu a obmedzeniu efektívnej súťaže. ATO však nebude mať výhrady voči koncentrácii ST a EuroTelu, ak bude splnených sedem požiadaviek, ktoré dnes prezentovala na tlačovej konferencii v Bratislave.

Jednou zo základných podmienok je zachovanie právnej subjektivity ST a EuroTelu, vrátane administratívneho a účtovného oddelenia. ATO považuje za potrebnú aj garanciu transparentných a voči iným nediskriminačných vzťahov či garanciu nelikvidácie trhu prostredníctvom exkluzívnych spoločných produktov, ktoré nebudú za rovnakých podmienok ponúknuté aj ďalším stranám. Nemenej dôležitou je aj požiadavka na predloženie referenčnej ponuky na prenájom okruhov a jej akceptácia Telekomunikačným úradom (TÚ) SR ešte pred odkúpením akcií EuroTelu. Spojeniu uvedených dvoch operátorov by malo predchádzať aj právoplatné rozhodnutie TÚ o podmienkach prepojenia pre fixné hlasové služby.

Podľa právneho zástupcu firmy Orange Mareka Chovanca spadá kúpa akcií EuroTelu Telecomom do koncentrácií s tzv. európskou dimenziou. Preto je nevyhnutná dôsledná analýza tohto kroku a ak budú prijaté dostatočné opatrenia, bude sa môcť konkurencia naďalej rozvíjať. Chovanec tvrdí, že nehrozí, aby súťaž na trhu mobilných operátorov úplne zanikla.

V súčasnosti vlastní ST 51-% podiel v EuroTeli a uzavrel dohodu o odkúpení zostávajúcich 49 % od konzorcia Atlantic West B.V., ktoré vlastnia rovnakým dielom Verizon Communications a AT§T Wireless. Po uskutočnení tejto transakcie získa ST nad EuroTelom výhradnú kontrolu. Koncom septembra Slovak Telecom vyhlásil, že po úplnom ovládnutí spoločnosti EuroTel má ambíciu zvýšiť trhový podiel tohto mobilného operátora na úkor konkurenčného Orange.

Späť | Domov