ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačný úrad ruší výberové konanie na udelenie frekvencie FWA 3,5 GHz

TASR | 04.10.2004

Telekomunikačný úrad (TÚ) SR zrušil výberové konanie na udelenie frekvencií FWA 3,5 GHz z dôvodu možného rozporu so zákonom o elektronických komunikáciách (ZEK).

Minimálnu výšku jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií stanovil TÚ ešte v apríli tohto roku na 5 miliónov Sk. Práve tento bod je však sporný. Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) totiž vyhlásila, že výzva je v rozpore so zákonom, pretože zákon povoľuje jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií maximálne 1 milión Sk. Na základe právnych konzultácií sa TÚ rozhodol výberové konanie zrušiť, hoci podľa hovorcu TÚ Romana Vavra nie je jednoznačné, či má ATO pravdu. "Zákon stanovuje výšku 1 milión za jednu frekvenciu. Toto je však balík frekvencií, a preto by mohla byť ich cena vyššia," doplnil Vavro.

ATO zdôrazňovala aj to, že výška jednorazovej úhrady bola jedným z hlavných kritérií pri vyhodnocovaní ponúk, nakoľko mala mať váhu až 30 %. Podľa Vavra však nebola taká dôležitá. "Ak by uchádzač dopadol v ostatných kritériách veľmi zle, ani to, že ponúkne najviac, by mu nezaručilo úspech," spresnil Vavro.

Aby došlo k náprave nejednoznačnosti v legislatíve, inicioval TÚ zmeny v zákone o elektronických komunikáciách, platnom zatiaľ len 9 mesiacov. Podľa Vavra by sa táto novela mala dostať na prerokovanie do parlamentu už tento mesiac. Ak sa ju podarí schváliť, už v polovici decembra by podľa Vavra mohlo byť vyhlásené nové výberové konanie.

Výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií 3,5 GHz uverejnil TÚ v apríli tohto roku. Udelené mali byť štyri individuálne povolenia na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3410 - 3600 MHz.

Späť | Domov