ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zákon nie je možné podľa TÚ chápať ako čarovný prútik

SITA | 14.12.2004

Zákon, ktorého prijatím sme sa stali podľa predsedu Telekomunikačného úradu M. Luknára vzorom, spôsobil podľa aktuálneho stanoviska úradu väčšinu meškaní v liberalizácii telekomunikačného trhu

Zákon o elektronických komunikáciách, ktorý mal vytvoriť prostredie pre uvoľnenie trhu, obsahuje podľa Telekomunikačného úradu SR (TÚ) nedostatky. "Nový zákon nie je možné chápať ako čarovný prútik, ktorý vylieči neduhy už len tým, že sa vydá. Zákon sa musí aplikovať v praxi a tá už poukázala na jeho nedostatky a potrebu jeho novelizácie, preto rezortné ministerstvo pripravuje jeho novelu v rámci ktorej úrad navrhuje zmeny," uviedol v reakcii na kritiku Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) a Európskej komisie (EK) hovorca úradu Roman Vavro.

Tvorcovia zákona, ktorý je platný od 1. januára tohto roka nezohľadnili podľa Vavra fakt, že ho prispôsobovali regulačnému rámcu platnému v EÚ v čase pred naším vstupom. Štáty bývalej európskej pätnástky totiž už dosiahli určitý stupeň liberalizácie, ktorú regulačný rámec zohľadňoval. Regulátor tak musí dôslednejšie skúmať trhové prostredie, aby mohol konštatovať, že na trhu existuje významný podnik. Práve na meškanie analýz relevantných 18 trhov, ktoré mali byť hotové do 30. júna tohto roka, upozornila Slovensko EK. "V lehote do šesť mesiacov sa nepodarilo žiadnemu z členov EÚ analyzovať všetky relevantné trhy," uviedol v tejto súvislosti pre agentúru SITA Vavro. Úrad sa preto podľa neho zameral na analýzy tých trhov, ktoré sú z hľadiska rozvoja konkurencie najdôležitejšie, pričom štyri analýzy už ukončil.

Nedostatočnosťou nového zákona, ktorého prijatím sa podľa viacerých vyjadrení predsedu TÚ Milana Luknára Slovensko stalo vzorom pre ostatné krajiny, zdôvodnil teraz hovorca úradu aj meškanie zavedenia povinnosti umožniť výberu podniku tzv. priamou voľbou alebo voľbou s prednastavením. Bez nich však nemôžu alternatívni operátori zákazníkom ponúknuť konkurenčné služby v oblasti volania na pevných linkách. Zákon však podľa Vavra nerieši obdobie do doby, kým úrad túto povinnosť uloží významnému podniku, čím vznikla "časová diera". Podnik s významný vplyvom na trhu môže pritom úrad označiť až po analýze trhu, z ktorých ale väčšina mešká.

EK kritizovala Slovensko vo svojej hodnotiacej správe predovšetkým za neprijatie sekundárnej legislatívy, teda predpisov, ktoré uvádzajú zákon o elektronických komunikáciách do praxe. Práve ich prostredníctvom môže úrad uložiť podniku s významným vplyvom na trhu povinnosti, umožňujúce spustenie služieb aj konkurencii. "Pri vypracovávaní predpisov je hlavný problém rešpektovanie Ústavy SR, ktorá hovorí, že povinnosti možno ukladať len zákonom, alebo na základe zákona," uviedol v tejto súvislosti Vavro. Napríklad v otázke prenositeľnosti čísla však tvorcovia zákona podľa Vavra ponechali až na definíciu podrobností z veľkej časti na sekundárnu legislatívu, ktorá ich ale ukladať nemôže.

Späť | Domov