ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Súťaž na pridelenie frekvencií FWA zastavila legislatíva

SITA | 04.10.2004

Kameňom úrazu v súťaži sa stala výška poplatku, ktorý by mali vybrané firmy za pridelenie frekvencie zaplatiť

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) zrušil súťaž na pridelenie frekvencií na prevádzkovanie bezdrôtovej siete FWA v pásme 3,5 MHz, do ktorej sa už prihlásilo 14 záujemcov. Dôvodom boli rozporuplné ustanovenia v zákone o elektronických komunikáciách. Ako sa uvádza v ozname TÚ pre účastníkov súťaže, po doriešení nesúladu v právnych normách TÚ okamžite vypíše nové výberové konanie.

Kameňom úrazu sa stala výška poplatku, ktorý by mali vybrané firmy za pridelenie frekvencie zaplatiť. Na začiatku súťaže totiž úrad požadoval v súlade s príslušným ustanovením zákona o elektronických komunikáciách minimálnu úhradu 5 mil. Sk, čo dávalo priestor pre navyšovanie ponúk jednotlivých záujemcov. Rovnaká právna norma však hneď v ďalšom paragrafe ustanovuje maximálnu výšku poplatku za pridelenie frekvencie sumu 1 mil. Sk. Tento právny nesúlad by mala vyriešiť novela zákona, ktorá by sa mala podľa TÚ dostať do prvého čítania v parlamente ešte v októbri tohto roka.

“Takéto riešenie je zdĺhavé a osud akejkoľvek novely zákona platného len deväť mesiacov je nejasný, čo znamená, že frekvencie nebudú pridelené v dohľadnom čase,“ uviedla v reakcii na tento stav Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO). Úrad navyše predpokladal pridelenie štyroch frekvencií, vzhľadom na štruktúru uchádzačov by bol však takýto postup podľa ATO nanajvýš diskutabilný. Do súťaže sa totiž prihlásili okrem tzv. „veľkej trojky“ (EuroTel, Slovak Telecom a Orange) aj operátori, ktorí už vlastnia FWA licencie na pásmo 26 GHz (Swan, Telenor). Štrnástku uchádzačov dopĺňali ostatní alternatívni operátori, ktorým by pridelenie frekvencie slúžilo ako primárny nástroj na vytvorenie konkurencie. Podľa Branislava Brezoviča zo spoločnosti GTS Slovakia však nebolo možné cenovými ponukami konkurovať veľkým operátorom, preto sa firma do súťaže ani neprihlásila. “Nepridelením frekvencií pre FWA Telekomunikačný úrad brzdí rozvoj konkurenčného prostredia, čo je v rozpore s jeho poslaním,“ skonštatovala ATO vo svojom vyhlásení.

Súťaž na pridelenie frekvencií vyhlásil TÚ 16. apríla tohto roku. List o jeho zrušení poslal prihláseným účastníkom 1. októbra. Žiadosť o pridelenie frekvencie medzitým podali firmy ARIX s.r.o., Dial Telecom a.s., eTel s.r.o., EuroTel Bratislava, a.s., LACOS s.r.o., NETLAB plus s.r.o., NOX Communications s.r.o., Orange Slovensko a.s., Slovak Telecom, a.s., Slovenské Rádiokomunikácie s.r.o., SWAN a.s., Telenor Slovakia s.r.o., VNET s.r.o. a britský Nextgen Telecom Ltd. Frekvencie sa mali prideliť na 10 rokov, ponúkaná cena mala zavážiť pri hodnotení ponúk na 30 %.

Späť | Domov