ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Infolumen l

Radio LUMEN | 19.07.2004

Asociácia telekomunikačných operátorov dnes verejne vyzvala telekomunikačný úrad, spoločnosť Slovak Telecom a alternatívnych operátorov aby spoločne vyriešili patovú situáciu v otázkach prepojenia sietí. Podľa výzvy, ktorú poskytol predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič, by situáciu bolo najlepšie riešiť na pôde regulátora telekomunikačného úradu. Hovorí Vladimír Ondrovič.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: " Asociácia sa rozhodla dať výzvu na rokovanie zúčastnených strán a to z dôvodu, že rokovania sú v patovej situácii. Telekomunikačný úrad vydal rozhodnutie, ktoré nič nevyriešilo, a my si myslíme, že jediná možnosť ako sa pohnúť dopredu je sadnúť za rokovací stôl na telekomunikačnom úrade, všetci spolu. Telekomunikačný úrad Slovak Telecom a alternatívny operátori, tu by bolo potrebné odložiť všetky staré hriechy a skutočne sa dohodnúť na prepojení sietí, pretože trpia jednak spotrebitelia a trpia aj prevádzkovatelia telekomunikačných služieb."

Späť | Domov