ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Reakcia spoločnosti GTS Slovakia na vyjadrenia prezidenta ST Miroslava Majoroša

itnews.sk | 24.03.2003

Dňa 13. marca 2003 uverejnil týždenník Trend rozhovor s novým prezidentom Slovenských Telekomunikácií Miroslavom Majorošom, v ktorom sa pán prezident okrem iného vyjadril k aktuálnemu stavu liberalizácie telekomunikačného trhu. Jeho vyjadrenie považuje spoločnosť GTS Slovakia za neodborné, arogantné a v rozpore s inými vyjadreniami Slovenských Telekomunikácií.

Na základe udelenia nových telekomunikačných licencií na poskytovanie verejných hlasových služieb, začali niektorí držitelia takejto licencie rokovať začiatkom roka 2003 s monopolným operátorom pevnej hlasovej služby o zmluve, ktorá by mala riešiť vzájomné prepojenie ich sietí. Je to kľúčová záležitosť pre odštartovanie poskytovania plnohodnotných hlasových služieb alternatívnymi operátormi. Slovenské Telekomunikácie predložili referenčnú ponuku zmluvy, ktorú nie je možné zverejniť. Poskytnutie návrhu zmluvy vo forme obchodného tajomstva je premyslená taktika ST, ako zabrániť zverejneniu hlavného dôkazu neochoty podpísať korektnú zmluvu o prepojení. Zástupcovia ST na rokovaniach o budúcej zmluve vylučujú akékoľvek zmeny od nimi navrhovanej verzie zmluvy z dôvodu možnej diskriminácie voči ostatným operátorom. Paradoxom ale je, že pán prezident ST podpísanie rovnakej navrhovanej verzie zmluvy so všetkými operátormi verejne nazýva liberalizovaným trhom so socialistickými podmienkami.

GTS Slovakia považuje podpísanie navrhnutej zmluvy bez uplatnenia zmien za vylúčené. Zároveň ju vníma ako diskriminačnú voči alternatívnym operátorom vo všetkých kľúčových častiach. Skúsenosti GTS Slovakia z doterajších rokovaní so ST hovoria o skutočnosti, že návrhy akýchkoľvek zmien zmluvy sú zo strany ST nekompromisne odmietané. Vyriešenie tejto situácie podľa doterajšieho priebehu rokovaní je nereálne a jediné riešenie prinesie až nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý nahradí doterajší telekomunikačný zákon. Spoločnosť GTS Slovakia je presvedčená, že jeho podobu sa lobbingom ST podarilo nezmeniť a pravdepodobne sa zachová až do roku 2004, kedy Slovensko vstúpi do EÚ a novému zákonu sa nevyhne.
Množstvo výrokov pána Majoroša ohľadom investícií do telekomunikačnej infraštruktúry, ktoré pokladá za základné kritérium súťaživosti medzi operátormi, si nemožno vysvetliť inak, ako neznalosťou telekomunikačnej problematiky, ktorú vďaka svojmu vzdelaniu a praxi ani nemohol nadobudnúť. Je predsa absurdné, aby sa stavali paralelné prekrývané siete voči sieti, ktorá sa tu budovala desiatky rokov. Táto sieť je dávno vo väčšine prípadov zaplatená a nie je zďaleka využitá. Každý operátor vynakladá nemalé prostriedky na prenájom infraštruktúry od alternatívnych vlastníkov a za prístup ku klientom ST zaplatí predsa každý alternatívny operátor čiastku, ktorá pokrýva všetky náklady s tým spojené vrátane primeraného zisku. Je iróniou zo strany ST argumentovať investíciami do infraštruktúry, keď ich vlastný akcionár nie je schopný dodržať výšku investície danú privatizačnou zmluvou.

Neustále tvrdenie predstaviteľov ST o nezáujme nových operátorov o bytových zákazníkov je zavádzajúce a vychádza len zo súčasného stavu poskytovania služieb alternatívnymi operátormi. Tento stav je však podmienený samotnými ST, ktoré by za normálnych liberalizačných okolností mali sprístupniť bytových klientov aj ostatným operátorom zavedením tzv. voľby a predvoľby operátora. V oboch prípadoch je na zákazníkovi akého operátora si vyberie a na základe akých kritérií sa bude rozhodovať. Aj v týchto prípadoch je zabezpečený príjem ST za poskytnutie vedenia k bytovému klientovi formou platby zo strany iného operátora. GTS Slovakia považuje argumenty ohľadom investícií do infraštruktúry zo strany ST za bezpredmetné.
Hrubé invektívy zo strany nového prezidenta ST voči Asociácii telekomunikačných operátorov a alternatívnym operátorom sú dôkazom pokračovania arogantného správania sa monopolného operátora nielen voči svojim klientom, ale aj voči svojej budúcej konkurencii na poli hlasových služieb.

Späť | Domov