ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu 12:00

Rádio Slovensko | 02.07.2004

Aj keď monopol Slovak Telecom-u je už dávno minulosťou, zákazník stále nemá na výber. V pevnej sieti totiž neexistuje konkurencia. Hlavnou príčinou tohto stavu je skutočnosť, že alternatívni operátori doteraz nepodpísali zmluvu o prepojení s odôvodnením, že Slovak Telecom im predkladá neakceptovateľné podmienky. Do hry však už vstúpil Telekomunikačný úrad /TÚ/, ktorý vydal záväzné rozhodnutie o technických a cenových podmienkach prepojenia. Téme sa venuje Marián Jánošík.

TÚ teda nariadil spoločnosti Slovak Telecom upraviť podmienky návrhu prepojovacích zmlúv. Spokojnosť s navrhovanými úpravami však zatiaľ neprejavila ani jedna strana. Podľa Slovak Telecom-u nová metodika výpočtu tlačí ceny príliš dole a alternatívnym operátorom sa to naopak zdá stále málo. Obe strany teda využijú opravný prostriedok proti rozhodnutiu. Po ďalších 30-tich dňoch však predseda TÚ vydá definitívne rozhodnutie, proti ktorému sa už nedá odvolať. Informáciu doplní

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu, Bratislava: "Samozrejme, aj s cenami to koniec koncov pohne. Nemožno očakávať, že to bude zo dňa na deň. Dôležité bude, aby operátori uzavreli zmluvy o prepojení a začali skutočne poskytovať služby."

Metodika výpočtu ceny prepojenia sietí podľa TÚ znižuje ceny dosť výrazným spôsobom.

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu, Bratislava: "Niekde to bolo niekoľko stovák percent a niekde klesli ceny možno na 1/3 oproti požadovaným."

Ako bude vyzerať prepojenie sietí v praxi? Zákazník podpíše zmluvu s novým operátorom a z jestvujúcej linky Slovak Telecom-u po vykrútení 4-miestneho kódu danej telekomunikačnej firmy už bude môcť volať. Šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič očakáva podpísanie prvých prepojovacích zmlúv do konca septembra.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Pokiaľ by prišlo k prepojeniu sietí v priebehu septembra, tak myslím, že do konca roka by mohli účastníci telefónnych sietí si vyberať operátora."

Slovak Telecom však tvrdí, že alternatívni operátori majú záujem len o tzv. biznis klientov. Vladimír Ondrovič reaguje.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Samotný trh ukáže, kto sa v akom segmente trhu presadí a kto sa nepresadí. Tvrdíme to už dlho, že tu nebude 18 operátorov schopných konkurovať Slovak Telecom-u tak ako je 18 licencií v tejto chvíli vydaných."

Vladimír Ondrovič však predpokladá, že nakoniec sa presadia možno tri, štyri firmy. Spoločnosť Slovak Telecom sa už na konkurenciu pripravuje. Dokumentujú to aj slová jej hovorcu.

Radoslav Bielka, hovorca spoločnosti Slovak Telecom, Bratislava. "Spoločnosť očakáva, že alternatívni operátori by hlasové služby svojim zákazníkom mohli začať poskytovať do konca roka. Tým pádom sa zvýši aj istá konkurencia na trhu a mohlo by to ovplyvniť aj samotné ceny, ktoré by pocítili zákazníci."

Späť | Domov