ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Monopol Telecomu sa neskončil

SME | 22.06.2004

BRATISLAVA - Telemkomunikačný úrad nestanovil maximálne ceny, ktoré by mali platiť alternatívni operátori Slovak Telecomu za prepojenie hovoru do jeho siete. Na prepojovacích poplatkoch už rok a pol padá liberalizácia telekomunikačného trhu. Zákazníci dominantného hlasového operátora si tak doteraz nemôžu v pevnej sieti zvoliť operátora, ktorý by pre konkrétny hovor, napríklad do zahraničia, ponúkal nižšie ceny ako Slovak Telecom.

Telekomunikačný úrad v piatok stanovil len metodiku výpočtu prepojovacích poplatkov. Predseda úradu Milan Luknár zatiaľ odmietol rozhodnutie komentovať. "Operátori majú pätnásť dní na to, aby nám doručili svoje pripomienky," povedal.

Podľa hovorcu úradu Romana Vavra zákon regulátorovi stanovenie maximálnych cien neumožňuje. Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič je však presvedčený, že úrad výšku poplatkov určiť môže. "Regulátor musí rozhodnúť vtedy, keď sa operátori nedokážu dohodnúť, a je jedno, či ide o technické podmienky, alebo ceny," povedal.

Zákon tvrdí, že regulátor síce môže určiť, čo všetko si významný hráč do prepojovacieho poplatku môže zarátať, no len v prípade, ak predtým uzná Slovak Telecom za "významného hráča na relevantnom trhu". Úrad bude mať túto analýzu hotovú do konca júna.

Domácnostiam dnes ako jediný poskytuje hlasovú službu Slovak Telecom, ktorý sa k rozhodnutiu nevyjadril. "Stanovisko zaujmeme až po detailnom preštudovaní materiálu," uviedol hovorca firmy Radoslav Bielka.

(dc)

Späť | Domov