ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ČR termíny zo zákona stihla

SME | 10.06.2004

V Česku sa podarilo naplniť literu zákona včas a prenositeľnosť telefónnych čísel v krajine funguje od začiatku minulého roka. Vďaka ostražitosti Českého telekomunikačného úradu sa tak krajina môže pochváliť liberálnejšími trhovými podmienkami ako Slovensko.

Český zákon o telekomunikáciách od operátorov vyžadoval, aby už v polovici roka 2002 umožnili vo svojich sieťach voľbu operátora, čo sa aspoň po formálnej stránke udialo. Do konca roka malo nasledovať napríklad aj zaistenie prenositeľnosti účastníckeho čísla.

Táto služba začala fungovať presne podľa legislatívy, teda od začiatku roku 2003. Oproti Slovensku, kde sa predpokladá, že najskôr sa budú čísla prenášať medzi mobilnými operátormi, v ČR si môžu svoje telefónne kontakty ponechať len klienti fixných poskytovateľov telekomunikačných služieb.

Český telekomunikačný úrad sa totiž k problému postavil pružnejšie ako slovenský regulátor. Ako píše internetový server www.isdn.cz mandát na vybudovanie Národnej referenčnej databázy pre prenositeľnosť čísel, ktorá je srdcom celého systému, dal Asociácii prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí (AVPTS) . Elektronický zoznam čísel v súčasnosti spravuje spoločnosť CNPAC (Czech Number Portability Administrative Centre), ktorú predvlani v októbri za týmto účelom založila práve AVPTS.

Zákazníci českých fixných operátorov si teda môžu ponechať svoje číslo, napríklad pri zmene umiestnenia telefónnej stanice, služby, alebo pri zmene operátora. Do budúcnosti počíta aj so zavedením služby pre mobilné siete. Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) navrhovala použiť model z Česka, kde databázu čísel spravuje tretia strana. Navrhovala vytvoriť akciovú spoločnosť, v ktorej by boli zastúpení všetci operátori, Telekomunikačný úrad SR však s takýmto riešením nepočítal a vydal množstvo vykonávacích predpisov. Najdôležitejší, teda ten, ktorý bude stanovovať, ako má celý systém fungovať zatiaľ do platnosti nevstúpil.

DANIEL CVEČEK

Späť | Domov