ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Kladú dôraz na kvalitu

Hospodársky denník | 14.03.2003

Rokovanie o zákone o elektronických komunikáciách

Príprava nového zákona o elektronických komunikáciách bola témou stretnutia zástupcov Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) a predstaviteľov Slovenských telekomunikácií, ktoré sa uskutočnilo na pôde ATO. Rokovanie bolo iniciované ATO a jeho cieľom bolo ozrejmiť stanoviská oboch strán najmä v oblasti pripomienkovania návrhu nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý je v súčasnosti pripravovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a mal by byť publikovaný v blízkej budúcnosti.

Tento zákon, ktorý by mal nahradiť v súčasnosti platný zákon o telekomunikáciách, bude založený na tzv. novom regulačnom rámci Európskej únie a bude definovať okrem iného aj legislatívny priestor pre fungovanie poskytovateľov telekomunikačných služieb na Slovensku. Ďalej tiež bude definovať kompetencie a zodpovednosť regulátora telekomunikačného trhu, ktorým je Telekomunikačný úrad SR.

Slovenské telekomunikácie a Asociácia telekomunikačných operátorov sa dohodli, že vyvinú obojstranne maximálne úsilie, aby definitívna podoba nového telekomunikačného zákona zohľadnila v čo najväčšej miere požiadavky telekomunikačných operátorov na poskytovanie kvalitných telekomunikačných služieb ich zákazníkom.

Späť | Domov